Väcker familj efter bön i moské

Fråga: Jag vaknar för att be Fadjr men väcker min familj först efter att jag kommit hem från moskén. Vad är domen för min handling? Svar: Den är tillåten så länge du väcker dem tillräckligt tidigt för att de ska hinna med rening och bön innan soluppgång. Däremot är det bäst att väcka dem i […]

Då läses Qunût

429 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas i varje bön. Han sade: ”Det ska läsas i Witr efter Rukû´. Och om man vill läsa Qunût i Fadjr baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.” 430 – Jag frågade honom om […]

Witr bes bara på natten

1712 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Witr bes bara på natten.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (891) via Khâlid bin Abî Karîmah: Mu´âwiyah bin Qurrah underrättade oss från al-Agharr al-Muzanî som sade: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs profet! Jag vaknade på […]

13. Två Raka´ât efter Witr

[19] Därefter är det tillåtet att be två Raka´ât. Handlingen har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1 som rentav befallde sitt samfund att be dem och sade: ”Denna resa är svår och besvärlig. Efter Witr skall ni be två Raka´ât. Antingen vaknar ni eller också belönas ni för dem.”2 [20] Däri är det […]

12. Åkallan mot slutet av Witr

[17] Mot slutet av Witr, såväl före som efter Taslîm, är det Sunnah att säga: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ منْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ منك لاَ أُحْصي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ ”Allâh! Jag söker skydd mot Din vrede via Ditt nöje och mot Ditt straff via Din förlåtelse. Jag söker […]

10. Läsningen i Witr

[14] Om Witr består av tre Raka´ât, är det Sunnah att läsa kapitlen ”al-A´lâ” i första Rak´ah, ”al-Kâfirûn” i andra och ”al-Ikhlâs” i tredje. Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) addera kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” i tredje Rak´ah. Tillika har det autentiserats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste en gång hundra […]

Bästa sortens Witr

Fråga: Har det autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna bad Witr i Tarâwîh med en enda Tashahhud? Svar: Ja, de säger att det är harmlöst att be Witr med en Taslîm. Man ska däremot inte sitta i första Tashahhud så att bönen inte liknar Maghrib. Det är förbjudet. Hadîthen säger: ”Likna […]

9. Nattbönens tillvägagångssätt

[13] Ingående har jag behandlat ämnet i ”Salât-ut-Tarâwîh1” varför jag väljer att fatta mig kort för att ge läsaren en underlättad påminnelse: 1 – Tretton Raka´ât. Bönen inleds med två korta Raka´ât. Enligt den starkaste åsikten är de de två Raka´ât efter ´Ishâ’ eller två särskilda Raka´ât som nattbönen inleds med. Därefter bes två riktigt […]

8. Nattbönens tid

[10] Nattbönen börjar efter ´Ishâ’ och varar till Fadjr. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har utökat en bön åt er och det är Witr1. Be den mellan ´Ishâ’ och Fadjr.”2 [11] Om möjligt är det bättre att be den så sent som möjligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som […]

6. Nattbönens Raka´ât

[7] Bönen består av elva Raka´ât. För att man skall rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tycker jag inte att det antalet skall överskridas. Han bad aldrig fler än elva Raka´ât. `Â’ishah blev frågad om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön i Ramadhân varvid hon svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Frivillig ´Ishâ’ efter Witr

Fråga: Får personen som redan har bett Sunnah och Witr och sedan sitter kvar i moskén varpå ´Ishâ’ infaller, be ´Ishâ’ en andra gång i form av frivillig bön? Svar: Absolut. Fråga: Därom finns inget förbud på grund av att han redan bett ´Ishâ’? Svar: Nej.

Ber Witr efter ´Ishâ’ på Maghribs tid

Fråga: Om jag slår ihop Maghrib med ´Ishâ’ på Maghribs tid. Får jag be Witr därefter? Svar: Ja. Be efter att du har bett ´Ishâ’ ändock den har slagits ihop med Maghrib.