Shorts och vittnesmål

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade: ”… och den som visar sin blygd för folk.” Svar: Den som inte skäms och visar sin blygd för folk får inte sin vittnesbörd accepterad. Ty han tar lätt på saker och ting. Om han tar lätt på att täcka sig själv kan han även ta lätt på vittnesmål. Fråga: Gäller […]

Barnens vittnesmål sinsemellan

Fråga: Godtas barnens vittnesmål sinsemellan? Svar: Ja. Deras vittnesmål sinsemellan godtas, ty de vuxna närvarar inte. Alltså accepteras deras vittnesmål sinsemellan.