Det bästa samfundets samstämmighet

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376) Källa: Taysîr-ul-Karîm, sid. 70 Allâh (subhânah) sade: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ”Och Vi har gjort er till det bästa samfundet, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet vara vittne mot er.”1 Versen […]

Abû Hanîfah om musik

Abû Hanîfahs rättsskola är den hårdaste rättsskolan i sakfrågan och hans åsikt är den strävaste åsikten. Hans anhängare sade konkret att all musik är förbjuden, inklusive flöjt, tamburin och trumpinnar. Uttryckligen sade de att handlingen är olydnad och fordrar trots. Därtill är följderna att utövarens vittnesbörd avslås. Tydligare än så är att de anser att […]

Bevittnad skilsmässa

Att en skilsmässa skall bevittnas är hela samfundet enat om. Vissa säger att det är obligatoriskt, andra menar att det är rekommenderat. Vissa tror att vittnesbördet berör själva skilsmässan och att obevittnad skilsmässa är ogiltig. Den uppfattningen går emot Salafs samstämmighet, Qur’ânen och Sunnah. Inga kända lärde har någonsin delat den åsikten. När skilsmässan blev […]

Här vittnar inga kvinnor

Vittnen till hor måste vara män. Det är inte giltigt under några som helst omständigheter att vittnena är kvinnor. Därom har mig veterligen de lärde inga delade åsikter, förutom att det sägs att ´Atâ’ och Hammâd ansåg att det går bra med tre män och två kvinnor. Ibn Qudâmah sade: ”Den åsikten är avvikande och saknar […]

Muslimsk röst på bäste hädare

Fråga: Våra imamer säger att det är obligatoriskt för muslimerna att rösta på den bäste hädaren. De menar att vi syndar om vi inte gör det och argumenterar med att vi undanhåller vittnesbörd och att man skall ta hänsyn till fördel och nackdel och eftersträva att muslimerna skadas så lite som möjligt. De menar att […]

Ingen samlingsbön, ingen vittnesbörd

Fråga: Godtas vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen? Svar: Nej, den godtas inte. Samlingsbönen är obligatorisk. Det har även sagts att den utgör ett villkor. Alltså godtas inte vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen. Ty om han tar lätt på samlingsbönen lär han göra minst samma sak med vittnesbörden.

Den stummes skriftliga vittnesbörd

Fråga: Godtas den stummes skriftliga vittnesbörd? Svar: I och med att skriften ersätter talet, godtas den. Skriften ersätter talet om hans handskrift är bekräftad.

Vägrar vittna

Fråga: Får personen som kallas till vittnesmål vägra vittna? Svar: Nej: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ ”De som kallas till vittnen får inte undandra sig.”1 Han skall vittna om det han vet så att inte rättigheter rinner ut i sanden. 12:282

Ett års prövotid

Allâh (´azza wa djall) sade: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ”Om två begått en sådan handling, straffa dem båda. Men lämna dem i fred, om de ångrar sin handling och bättrar sig.”1 Utifrån detta krävde en del lärda att den falske anklagaren förbättrar sig för att hans vittnesbörd skall accepteras i […]

Är Allâh något?

Fråga: Allâh (´azza wa djall) sade: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ ”Säg: ”Vilket vittnesbörd väger tyngst?” Säg: ”Allâh.”1 Betyder det att Allâh är något (شيء)? Svar: Allâh är något som inte liknar något annat. Törs du säga att Allâh inte är något? I så fall finns Han inte. 16:19