De visa och de pretentiösa

Hjärtat som närs med påminnelse förses med reflektion, rensas på förstörelse, ser märkvärdigheter och inspireras av visdom. Alla som målar upp sig som vetande och visa är i själva verket inte alls på det sättet. De vetande och visa är de som upplivar sina hjärtan genom att dräpa lusten. Den som dödar sitt hjärta genom […]