Brudgåva i för- och efterskott

Fråga: Vad är domen för att dela upp brudgåvan som ges i förskott och efterskott? Svar: Det är harmlöst. Det är harmlöst att brudgåvan delas upp i förskott och efterskott. Muslimer måste ju efterleva sina villkor.

Villkor för accepterad handling

Allâh (´azza wa djall) sade: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً ”Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett gott och rättskaffens liv och inte avguda någon med sin Herre!”1 Den som ser fram emot belöning och fin avlöning: فَلْيَعْمَلْ […]

Är tvagning ett villkor för giltig Tawâf?

Fråga: Är tvagning ett villkor för giltig Tawâf? Svar: Ja. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1 Att Tawâf är bön betyder att handlingen kräver rent tillstånd. 1Ibn Hibbân (3836).

Hylla och freda Muhammad

Fråga: Vad är domen för att hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i allmänhet och i Tashahhud och fredagspredikan i synnerhet? Svar: Många lärde anser att handlingen utgör en pelare i bönens sista Tashahhud. Utan den är bönen ogiltig. Utom bönen är det obligatoriskt att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hans […]

Då accepteras en handling

Allâh (´azza wa djall) sade: وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ”Och lägg in hela er själ i all andakt och anropar Honom med uppriktig tro.”1 Han befaller er att dyrka Honom riktigt och korrekt, vilket görs när sändebuden följs i de budskap som de förkunnade från Allâh. Han (ta´âlâ) godtar ingen […]

Har ´Aqîqah samma dom som Udhhiyah?

Fråga: Har ´Aqîqah samma dom som Udhhiyah? Svar: Din fråga är ofullkomlig. Om du menar ifall båda är obligatoriska, så är de det. Och om du menar ifall de måste förvaltas likadant, så gör de inte det. Den som slaktar ´Aqîqah får göra vad han vill med köttet. Han får äta upp allt om han […]

Förlusten skall tas från kapitalet

Fråga: Investeraren sätter som villkor att förlusten delas mellan honom och arbetaren som går med på det. Är kontraktet giltigt? Svar: Nej, det är inte giltigt. Förlusten skall tas från kapitalet och vinsten skall fördelas utmed deras överenskommelse.

Då accepteras de samtidas förtal av varandra

Fråga: En professor vid universitetet berättade om principen att två samtida lärdas förtal av varandra är inte accepterade. Hur pass stämmer det? Svar: Det stämmer om de båda är jämlika sett till pålitlighet, religiositet, rättfärdighet och gudsfruktan. Det är det första villkoret. Det andra villkoret är att bara en person förtalar och skymfar sin samtida […]

Ingen samlingsbön, ingen vittnesbörd

Fråga: Godtas vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen? Svar: Nej, den godtas inte. Samlingsbönen är obligatorisk. Det har även sagts att den utgör ett villkor. Alltså godtas inte vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen. Ty om han tar lätt på samlingsbönen lär han göra minst samma sak med vittnesbörden.

11. Den korrekta dogmen om den som inte ber

Den enda uteblivna handlingen som är otro är bönen. Den som inte ber alls hädar. Det var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare enade om. ´Abdullâh bin Shaqîq sade: ”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”1 Takfîr är Allâhs rätt. Således är det inte tillåtet […]

Inget för studenter och nybörjare

Fråga: Vilka villkor och hinder har Takfîr? Svar: Takfîr är inget som skall vara ett ständigt samtalsämne. Det är lärda och insiktsfulla som skall behandla Takfîr. Det är de som tar sig an det. Offentligheten, labila studenter och nybörjare skall inte låta Takfîr vara ett ständigt samtalsämne.