Vad är talet för egenskap?

Fråga: Är Allâhs tal en essensegenskap eller en handlingsegenskap? Svar: I grund och botten är talet en essensegenskap. Det kan också sägas vara en handlingsegenskap eftersom det är frivilligt. Talet är alltså en essensegenskap då det tillhör essensens egenskaper och en handlingsegenskap sett till att det är förknippat med vilja. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) talar […]

Allâh talar när Han vill, hur Han vill och vad Han vill

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får […]

37. Favör och rättvisa

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 35 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Inga slavar undkommer Allâhs vilja. Vissa erhåller Hans favör, det vill säga de goda och lydiga. Andra erhåller Hans rättvisa, det vill säga de otrogna och avgudadyrkarna. Det är vad som tillkommer Hans […]

35. Vi vill bara om Allâh vill

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 33 – Hans vilja verkställs. Slavarna vill inget Han inte vill dem. Det Han vill dem, sker. Det Han inte vill, sker inte. FÖRKLARING Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har en vilja och slavarna har en vilja. Slavarnas vilja är emellertid sammanbunden med Allâhs vilja. Den är inte självständig. Således sade […]

34. Allt flyter på enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 32 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Självklart händer allting utifrån Hans bestämmelse. Ingenting undkommer Allâhs bestämmelse; ingen godhet, ingen ondska, ingen lydnad, ingen olydnad, ingen tro, ingen otro, ingen sjukdom, ingen hälsa, ingen rikedom, ingen fattigdom, ingen kunskap, ingen okunskap. Allt flyter på enligt Hans bestämmelse. […]

32. Ingen kan avvisa Allâhs beslut

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 28 – Ingen kan avvisa Hans beslut, sinka Hans dom eller överväldiga Hans order. FÖRKLARING Allâh (´azza wa djall) har bestämt gott och ont. Han har bestämt allt i jordelivet, livet efter döden och det efterkommande livet. Inga skapelser kan avvisa det beslut som Han har tagit. Ingen kan sinka […]

30. Allt styrs av Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 26 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Alla skapelser vill säga. Dag och natt, morgon och kväll, hemmastadda och resande, styrs skapelserna av Allâhs vilja. Oavsett vad de gör styrs de av Hans vilja. Ty det Han vill sker och […]

Om Allâh vill

När du frågar vissa människor ifall de har bett, svarar de: ”Om Allâh vill.” Om hans svar syftar på hans handling, så har han uttalat sig lättsinnigt. Det är lättsinnigt eftersom det är allom bekant att han bad enkom för att Allâh ville så. Och om hans svar syftar på accepterad bön, så är det […]

27. Människans vilja är underordnad Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 24 – Hans vilja verkställs. Slavarna vill inget Han inte vill dem. Det Han vill dem, sker. Det Han inte vill, sker inte. FÖRKLARING Det är sanningen. Han (´azza wa djall) sade: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1 […]

26. Allt sker enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 23 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Allt som händer i universumet är bestämt av Allâh; allt gott, allt ont, allt liv, all död, all fattigdom, all rikedom, all hälsa, all sjukdom och allting annat av såväl uppenbara som dolda tal och handlingar. Inget i himlarna eller […]

55. Visdom bakom godhet och ondska

Allâh har bestämt allting, såväl det goda som det onda, tron och otron, vägledningen och villfarelsen. Men ur Allâhs skapandes synvinkel är det onda inte ont, ty Han skapade det utav vishet. Däremot är det ont i förhållande till den som drabbas av det. Död, skada och tråkigheter betraktas som onda av den drabbade. Men […]

Allâh skapade Âdam i Sin skepnad

Fråga: Allâh skapade Âdam i Sin skepnad1. Vad betyder hadîthen? Svar: Han skapade honom i Sin skepnad i den bemärkelsen att Han försåg honom med hörsel, syn, förmåga, vilja och så vidare. Hadîthen är autentisk och ingalunda problematisk. 1al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).

al-Djifrî och den skapande slaven

Det har nämnts i några himmelska böcker1: ”Min slav! Jag är sannerligen Allâh. När Jag vill något säger Jag bara ”Var!” och det är. Lyd Mig så skall du bli till en fullkomlig slav som bara säger till något ”Var!” och det är.”2 Det understryks i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Måhända svär […]

Allâhs kärlek varierar

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott.”1 Hadîthen bekräftar Allâhs kärlek och att den förknippas med vad Han älskar och vem som utför det älskvärda. Också bevisar […]

Fin avsikt, dålig handling

Anledningen att allting måste betros är att allting är från Allâh. De med djupt rotad kunskap vet att den anledningen ålägger tro på allt som har kommit från Allâh, såväl det oklara som det klara: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ”De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi […]

Skolastikern som bekräftade Allahs höghet

76 – Ibn Kullâb Skolastikernas dåtida ledare i Basrah, Abû Muhammad ´Abdullâh bin Sa´îd bin Kullâb al-Qattân al-Basrî. Han författade böcker i avvisning av Mu´tazilah som han själv kunde vara överensstämmande med ibland. Hans anhängare är Kullâbiyyah varav några träffade Abûl-Hasan al-Ash´arî. Han brukade avvisa Djahmiyyah. Vissa ovetande sade att han innoverade sin innovation för […]

6. Allt är bestämt av Allah

[10] Det är obligatoriskt att tro på ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det bittra i det, det stora i det och det lilla i det, det uppenbara i det och det dolda i det, det omtyckta i det och det föraktfulla i det, det fina […]

3. Ahl-us-Sunnah betror ödet

9 – De säger det samtliga muslimer säger, nämligen det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Han (ta´âlâ) sade: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1 10 – De säger att ingen kan undkomma Allâhs kunskap, överkomma Allâhs vilja eller […]

17. Skapelsens behov av Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 15 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem. FÖRKLARING Denna dogm har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf och deras anhängare, som uppskattar Allâh som sig bör. Författaren sade: ”Ty Han förmår allting. Allt […]

Slösa inte bort din tid

Författaren vill att vi tar tillfället i akt och inte slösar bort vår tid. Om du vänjer dig vid att slösa bort din tid, kommer du inte klara av att måna om den och nyttas av den. Ty då har du vant dig vid lathet. Måhända undrar någon om du inte har rätt över dig […]