Vår metod och dogm

Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling: ”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De betror och bekräftar dem utan föreställning, […]

Hittade lamm i vildmarken

Fråga: Jag hittade två lamm i vildmarken varvid jag tog hand om dem i ett helt år. Jag tillkännager dem alltid. Får jag behålla dem? Svar: Ja. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han blev frågad om förvillat boskap: ”Det är till dig, din broder eller vargen.” I och med att du har […]

Böneutrop i hem som huserar djinner

Fråga: Skall det kallas till bön i hem som huserar besvärliga djinner? Svar: Nej. Det görs på vägen, i vildmarken. I hemmet skall han erinra sig Allâh och läsa Qur’ânen varpå det befarade försvinner. Satan flyr hemmet som al-Baqarah läses i.

Han får avliva skadade djur

Fråga: En människa kan äga djur som råkar ut för sjukdomar, olyckor eller ålderdom. Vissa är ätbara till skillnad från andra. Skall djur som upplever otrolig smärta eller riskerar att smitta av sig avlivas eller skonas? Svar: Om en individ äger djuret som drabbas av en sjukdom som gör det oanvändbart, är det harmlöst att […]

Fredagsbön i vildmarken

Fråga: Om vi går ut i vildmarken, dock inte så långt att bönen får kortas och inte heller någon moskén inom räckhåll. Skall vi be Dhuhr istället för fredagsbönen? Svar: Ja. Om ni saknar moskéer inom räckhåll och hör inte böneutropet, slipper ni be fredagsbönen. Istället får ni be Dhuhr. Fråga: Är vår fredagsbön i […]