Utlösning på grund av dagdrömmar

Fråga: En man fick utlösning på grund av dagdrömmar. Är hans fasta ogiltig? Svar: Om den fastande tänker på samlag och får utlösning utan någon som helst rörelse, är hans fasta fortfarande giltig, oavsett om det sker i Ramadhân eller annars. Dagdrömmar är bara tankar och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har […]

Tabarruk via profetens predikstol

Fråga: Vad är domen för att kyssa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravkammare och eftersträva välsignelse genom vidrörning av hans predikstol? Svar: Predikstolen är skapad och gjord i lera. Välsignelse kan bara eftersträvas genom det som har lämnat sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp, liksom hår och svett. Inte sådant som inte har […]

Ingången (الدخول) i äktenskapet

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ”Och om ni skiljer er från en kvinna som ni inte har rört men brudgåvan redan har fastställts, ge henne då hälften av det fastställda beloppet.”1 De lärde är eniga om att kvinnan vars make dör innan […]

Förbjudet att ligga under samma täcke

Muslim sade: 338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En man skall inte titta på en annan […]

Vidrörningen som bryter tvagningen

Fråga: Bryter vidrörning av penis tvagningen helt och fullt? Svar: Ja, om vidrörningen sker utan något däremellan och med handflatan. Vidrörning med handflatan bryter tvagningen. Hadîthen säger: ”Den som vidrör sin penis skall två sig.”1 1Abû Dâwûd (181), at-Tirmidhî (82), an-Nasâ’î (163) och Ibn Mâdjah (479).

Oren får inte vidröra Qur’ânen

Fråga: Vilken åsikt är korrekt gällande vidröring av Qur’ân i tillstånd av en mindre orenhet? Utgör versen: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ”Detta är en Qur’ân som måste hållas högt i ära, [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de renade skall röra.”1 ett bevis […]