Zakât-ul-Fitr betalas på råvaror

Fråga: Kan Zakât-ul-Fitr betalas i dadlar, russin, vete, korn eller mjöl? Får Zakât-ul-Fitr betalas till släktingar man inte är skyldig att försörja? Svar: Om något av det omnämnda tillhör landets råvaror är det tvivelsutan tillåtet att betala det i Zakât-ul-Fitr. Är det tillåtet att betala något som inte utgör deras råvaror? Får de vilkas råvaror […]

Tar ej igen missade dagar förrän nästa Ramadhân

Fråga: Är personen som oskäligt inte tar igen sina kvarstående dagar av Ramadhân förrän nästa Ramadhâns infall ålagd att sona eller räcker det med ånger? Svar: Han är ålagd att ångra sig, ta igen sina dagar och sona för varje dag med 1.5 kg av landets råvaror som dadlar, vete, ris och liknande. Flera följeslagare, […]

Judarnas ن och Mu´attilahs ل

Fråga: Vad betyder Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord i ”an-Nûniyyah”: Judarnas ن och Djahmiyyahs ل är tillagda i tronens Herres tal? Svar: Judarna blev befallda att säga: حِطَّةٌ ”Befria oss från bördan av vår synd!”1 Istället lade de tillن och sade: حنطة ”Vete.” De lade dit ن som inte hade uppenbarats av Allâh i Tora. Ashâ´irah och […]