De visa och de pretentiösa

Hjärtat som närs med påminnelse förses med reflektion, rensas på förstörelse, ser märkvärdigheter och inspireras av visdom. Alla som målar upp sig som vetande och visa är i själva verket inte alls på det sättet. De vetande och visa är de som upplivar sina hjärtan genom att dräpa lusten. Den som dödar sitt hjärta genom […]

Namn bevisar egenskaper

Fråga: Att Allâhs namn har en grund i Hans egenskaper är något som jag tycker är problematiskt. Vad har det för regel? Svar: Den Vetande bevisar vetskap. Den Hörande bevisar hörsel. Den Seende bevisar syn. Den Förmögne bevisar förmåga. Den Vise bevisar visdom. Och så vidare.