Imam går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen gick ned i Rukû´ innan jag hann läsa al-Fâtihah. Ska jag också ned eller läsa klart al-Fâtihah? Svar: Om du har en vers eller något litet kvar, läser du klart al-Fâtihah. Och om läsningen sinkar dig från att rätta dig efter imamen, går du ned i Rukû´ ehuru du inte har läst klart.

Sudjûd på grund av läsning under förbjudna tider

Fråga: Är det föreskrivet att göra Sudjûd på grund av läsning (سجود التلاوة) under förbjudna tider? Svar: Ja. Ty det medföljer läsningen. Så som det är tillåtet att läsa under förbjudna tider är det likaså tillåtet att göra Sudjûd på grund av läsning. När han kommer till en sådan vers går han ned i Sudjûd.