27. Människans vilja är underordnad Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 24 – Hans vilja verkställs. Slavarna vill inget Han inte vill dem. Det Han vill dem, sker. Det Han inte vill, sker inte. FÖRKLARING Det är sanningen. Han (´azza wa djall) sade: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1 […]

Skillnaden mellan föreskriven och universell vilja

Fråga: Vad är skillnaden mellan den föreskrivna viljan och den universella viljan? Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har en vilja. Den viljan är antingen föreskriven eller också universell. Skillnaden mellan dem framstår på två sätt: Det första sättet: Den universella viljan berör formandet och skapandet, oavsett om Allâh älskar det eller inte. Den föreskrivna viljan […]