De värsta och de bästa

Ju mer en person åtrår och förmår anskaffa sig kunskap och dyrkan, desto mer uppnår han om Allâh skyddar honom mot Satan. Å andra sidan kommer han också att utgöra en större prövning om Satan lyckas övermanna honom. Således sade ash-Sha´bî: ”De lärda är de värsta i alla samfund bortsett från muslimerna; deras lärda är […]