Allmosa på potatisskörd

Fråga: Betalas allmosa på potatisskörd? Svar: Allmosa betalas inte på grönsaker. Men om han handlar med potatis, betalar han allmosa på dem i form av handelsvaror. I så fall betalar han allmosa på deras värde.

Mark till salu

Fråga: En person köper mark och avser att sälja den när den går upp i värde. Måhända går det flera år innan han lägger ut den till salu. Ska han fortfarande betala allmosa på den? Svar: Han avser att sälja den när den går upp i värde. Det är avsikt för handel. Alltså ska han […]

Lamm eller dess värde

Fråga: Är det giltigt att istället för ett lamm betala allmosa i form av lammets värde? Svar: Det är harmlöst. Bådadera kan betalas; lamm eller lammets värde. Det är dock något som insamlaren avgör. Insamlaren får antingen inkassera ett lamm eller också dess värde.

Bröder betalar allmosa på mark

Fråga: Vi är en grupp bröder som för åtta år sedan satte ut en bit mark till salu. Strax innan fjolårets vallfärd sålde vi den. Måste allmosa betalas på marken för de gångna åren? Svar: Ja, för varje år som gått. Så länge marken är till salu så skall allmosa betalas på den varje gång […]

Vissa kunder får rabatt

Fråga: Jag är en affärsman och ger ibland vissa kunder rabatt. Är det tillåtet? Svar: Om du inte är orättvis mot andra, så är det inga problem, liksom marknadshandeln. På marknadshandeln får du ge rabatt till vissa till skillnad från andra. Det är inga problem. Dock får du inte ta betalt för mer än värdet […]

Affärsmannens allmosa på handelsvaror

Allmosa betalas inte på handelsvaror i den bemärkelsen att alla handelsvarors värde summeras efter ett helt år varefter 2.5% betalas på det värdet. Den allmosan nämns varken i Qur’ânen, Sunnah eller Salafs uttalanden. Däremot måste det sägas att oinskränkt allmosa skall betalas på dem, det vill säga en obestämd summa. Affärsmannen får nämligen betala vad […]

Allmosa på mark köpt med lånat kapital

Fråga: Jag köpte mark för att handla med den. Hälften av mitt kapital hade jag lånat av min vän. Hur skall jag betala allmosa på den? Svar: Efter att ett helt år har gått uppskattar du dess värde och betalar allmosa på den. 2.5% vill säga.