Tabarruk via profetens predikstol

Fråga: Vad är domen för att kyssa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravkammare och eftersträva välsignelse genom vidrörning av hans predikstol? Svar: Predikstolen är skapad och gjord i lera. Välsignelse kan bara eftersträvas genom det som har lämnat sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp, liksom hår och svett. Inte sådant som inte har […]

Resor till förträffliga platser

997 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Resor skall bara göras till tre moskéer: Den Heliga moskén, denna min moské och Aqsâ-moskén.” Rapporterad av Abû Ya´lâ1: Muhammad bin al-Minhâl berättade för oss: Yazîd bin Zarî´ berättade för oss: Rawh berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî […]

Tabarruk via profetens hår

Fråga: Är det tillåtet att eftersträva välsignelse via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår? Svar: Allt som lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp – av hår, svett och saliv – får man eftersträva välsignelse via. Det gäller dock bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).