Anställda ber inte

Fråga: En arbetsgivare har anställda som inte ber. Vad råder ni de anställda? Vad åligger arbetsgivaren? Svar: En muslim skall tvivelsutan efterleva alla islams pelare; bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Han är ålagd att utföra allt det utefter Allâhs förpliktelse. Den som inte ber lämnar religionen. Den som är muslim i grund och botten och […]

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

Troende gör aldrig något gott

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen uppriktigt, ärligt och underkastat. Han gör dock aldrig något gott ehuru han förmår att göra det. Hamnar han under Allâhs vilja eller är han otrogen? Svar: Om han inte ber är han otrogen ehuru han uttalar trosbekännelsen. Inte hade han utelämnat bönen om han uttalade trosbekännelsen ärligt och uppriktigt. Bönen […]

Vallfärden skall genomföras snarast

Åsikten som väger tyngst och tillkommer mest Skaparens väldighet är den som säger att Hans (djalla wa ´alâ) befallningar måste utföras snarast, som till exempel vallfärden. Vallfärden skall inte skjutas upp. Det bevisas av alla omnämnda bevis som understryker att befallningar skall genomföras omedelbart samt fruktan för plötslig död. Han (ta´âlâ) sade: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ […]

Det gällde bara följeslagarna

Fråga: Ni sade att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order om Tamattu´-vallfärden gällde endast följeslagarna och ingen annan. Vad är beviset för det när principen säger att poängen ligger i den allmänna formuleringen och inte i orsaken bakom den? Svar: Beviset är Abû Dharrs (radhiya Allâhu ´anh) ord: ”Det gällde bara oss.” Rapporterad av […]