Vallfärd för flera personer samtidigt

Fråga: Får jag vallfärda med två avsikter i den bemärkelsen att jag vallfärdar för mig samtidigt som jag också vallfärdar för min moder? Svar: Vallfärden utförs inte för två eller tre personer, den utförs bara för en. ´Umrah utförs bara för en person.

Vallfärd i bar överkropp

Fråga: Är det tillåtet att utföra ´Umrah eller vallfärda i enbart höftskynke och ingen ovandel? Är bönen giltig i sådant tillstånd? Svar: Det är inga problem. Men för att försköna och täcka sig täcker han axlarna med sin ovandel. Det ser finare ut.

Ihrâm från Jeddah

Fråga: Är Jeddah en station? Svar: Nej, bara för dess invånare eller för dem som avser att vallfärda därifrån. Den som befinner sig där och avser att vallfärda eller utföra ´Umrah, går in i Ihrâm där. Jeddahs invånare går också in i Ihrâm där. Alla andra tillresta ska gå in i Ihrâm från stationerna som […]

Makkahbo vill vallfärda från Madînah

Fråga: En person från Makkah reser till Madînah för att arbeta. På väg hem till Makkah vill han utföra ´Umrah. Var ska han gå in i Ihrâm? Svar: Från Madînahs station, från Dhûl-Hulayfah. Fråga: Om en person från Makkah är utanför stationerna och vill vallfärda. Var ska han gå in i Ihrâm? Svar: Från en […]

Den vikarierande vallfärdarens belöning

Fråga: Belönas man för att vallfärda för andra? Svar: Ja. Han belönas för att be i Den heliga moskén, stå på de rituella platserna och åkalla. Vallfärdens ritualers belöning går till personen som han vikarierar för medan allting annat går till vikarien.

Piller mot månadscykel i dyrkande syfte

Fråga: Vad är domen för att kvinnan tar piller för att förhindra sin månadsperiod så att hon kan fasta hela Ramadhân? Svar: Det är inga problem. Om hon inte tvivlar på dem och om de inte skadar henne, så är det inga problem. Det är emellertid bättre att inte ta dem. Fråga: Får hon göra […]

Unik bok om besök hos profetens grav

47 – ´Abdullâh bin ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att vallfärda och besöka min grav efter min död är som att besöka mig när jag lever.” Påhittad. Det finns andra hadîther om besök hos profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. as-Subkî har citerat dem allesammans i boken ”ash-Shifâ’” […]

Lån för ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att ta lån för att utföra ´Umrah? Svar: Man ska inte ta lån för att utföra ´Umrah. Den som inte har det bra ställt såtillvida att han inte klarar av att vallfärda eller genomföra ´Umrah är inte heller ålagd att utföra dem förrän han kan. Således ska han inte ta […]

163. al-Qummîs första förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade: ”Min fader berättade för mig, från Fadhâlah bin Ayyûb, från Abân bin ´Uthmân, från Hakîm bin Djubayr, från ´Alî bin al-Husayn som sade om Hans ord: وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ”Allâh och Hans sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag.”1 ”Tillkännagivandet är De troendes ledare. […]

Vallfärdssponsor har aldrig vallfärdat själv

Fråga: Är det tillåtet för en person som har aldrig vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å en död persons vägnar? Svar: Det är harmlöst för personen som aldrig har vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å någon annans vägnar. Det är alltså harmlöst att finansiera en pålitlig individs vallfärd å ens förälder, maka, broder […]

Salaf om uteblivna pelare

Muslimerna är enade om att den som inte uttalar trosbekännelsen är otrogen. Vad beträffar personen som utelämnar de resterande fyra pelarna, så är de oense om han är otrogen. När vi säger att Ahl-us-Sunnah är enade om att en person inte hädar för en synd, menar vi synder som otukt och alkoholmissbruk. Däremot finns det […]

Allt förutom allmosa

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen, ber, fastar och vallfärdar utan att betala allmosa. Är han otrogen? Svar: Han är otrogen om han dementerar allmosans plikt. Däremot hädar han inte om han inte betalar utav snålhet. Han måste emellertid betala allmosa för alla uteblivna gånger. Han skall inte ha det på sitt samvete.

Sponsrad vallfärd får inte utföras av andra

En person som blir bjuden på vallfärd får inte låta någon annan vallfärda å hans vägnar så länge han inte ber sponsorn om lov. Ett annat alternativ är att sponsorn ger honom pengar och ber honom ge dem till personen han tycker är lämplig. Men om de kommer överens om att det är han som […]

´Umrah för andra efter vallfärd

Fråga: Kan personen som har vallfärdat Tamattu´-vallfärden göra ´Umrah för någon annan? Svar: Ja, det är harmlöst. När han är klar med vallfärden får han göra ´Umrah för någon annan.

´Umrah och besök i samma veva

Fråga: En man reste från Qasîm till Jeddah för att besöka sin familj. Han själv kommer från Jeddah och avsåg att göra ´Umrah under resans gång. Får han sinka sin Ihrâm till dess att han anländer till sin familj? Svar: Personen som reser till Jeddah för att träffa sin familj och avser att göra ´Umrah […]

Den hjärtsjuka kvinnans fasta och vallfärd

Fråga: Min dotter blev sjuk förra Ramadhân varvid hon blev sängliggande. Efter att ha tillfrisknat fastade hon. Är hon även ålagd att sona? Svar: Hon är inte ålagd att sona. Allâh (ta´âlâ) sade: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ”Men den som är sjuk eller på resa [skall fasta därefter] […]