Vems iakttagelse av nymånen ska anammas?

Publicerad: 19.09.29 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/liqa%20Afrika-6-12-1440.mp3 Tid: 32:50 Fråga: När det kommer till iakttagelsen av nymånen till Dhûl-Hidjdjah, går vissa i vårt land efter Saudiarabiens iakttagelse medan andra går efter hemlandets dito. Vad är korrekt i sakfrågan? Svar: Ni ska utgå från Saudiarabiens iakttagelse, ty det är Saudiarabien som står för […]

Varken slaktat eller fastat

Fråga: En person som vallfärdade Tamattu´-vallfärden hade inget offerdjur att offra och inte heller har han fastat än. Måste han fortfarande fasta för det? Svar: Tvivelsutan. Han har det på sitt samvete. Han måste fasta de tio dagarna.

Lämnar Minâ den 11:e

Fråga: Vad gäller personen som utav okunnighet lämnar Minâ den 11:e? Svar: Hans vallfärd är ofullbordad. Han måste sona för att ha utelämnat steningen den 12:e och övernattningen natten till den 12:e och för att ha gjort Tawâf-ul-Wadâ´ i förtid.

Make dör under makans vallfärd

Fråga: Medan en vallfärdande kvinna befann sig i ´Arafah fick hon reda på att hennes make hade dött. Vad ska hon göra? Svar: Hon ska fullborda sin vallfärd. Därtill ska han undvika dofter, försköning och allting annat som har med sorgetid att göra. När hon återvänder till sin hemstad ska hon sörja i samma bostad […]

Vill återvända till Minâ för övernattning

Fråga: En person som lämnade Minâ den 12:e vill återvända dit för att övernatta där. Är det tillåtet? Svar: Hans vallfärd är över ehuru han skulle återvända. Visserligen får han återvända för att övernatta med sina vänner eller ta hand om ärenden, men han stenar inte nästa dag. Han lämnade Minâ tidigare och därmed är […]

Två uteblivna plikter, två sonoffer

Fråga: Ska personen som utelämnar två av vallfärdens plikter slakta två lamm? Svar: Ja. Varje soning är enskild. Den som exempelvis utelämnar steningen så att dess tid går ut och övernattningen i Minâ under Tashrîq-dagarna, sonar för varje utebliven plikt.

Vikariat för frivillig vallfärd

Fråga: Får man vallfärda frivillig vallfärd å en förmögen individs vägnar? Svar: Vikariat har bara rapporterats för oförmögna människor ifall vallfärden eller ´Umrah är obligatoriska. Bara det har bevisats. Det finns inga bevis för vikariat för frivillig vallfärd och ´Umrah å en levande människas vägnar. Däremot kan man vallfärda och utföra ´Umrah för döda, oavsett […]

Munskydd under vallfärd

Fråga: Är det tillåtet att vallfärda med munskydd för att undkomma sjukdomar? Svar: Det är harmlöst så länge han inte täcker huvudet. Att han bara täcker munnen är harmlöst.

Utelämnade Tawâf med spädbarn

Fråga: För flera år sedan vallfärdade jag med två spädbarn. På grund av den stora folkmassan under Tawâf-ul-Ifâdhah fruktade jag för dem varför jag inte fullbordade Tawâf med dem och följaktligen inte heller deras vallfärd, trots att jag gick in i Ihrâm å deras vägnar. Vad ska jag göra nu? Svar: Du måste fullborda vallfärden. […]

Glömde uttala avsikt inför ´Umrah

Fråga: En person som skulle slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران) nämnde inte ´Umrah när han väl gick in i Ihrâm. Han sade bara: لبيك اللهم بحجة ”Allâh! Jag besvarar Dig med vallfärd.” Påverkar det hans ´Umrah? Svar: Allt handlar om avsikten. Om han avsåg att slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران), anses han göra […]

Den vikarierande vallfärdarens belöning

Fråga: Belönas man för att vallfärda för andra? Svar: Ja. Han belönas för att be i Den heliga moskén, stå på de rituella platserna och åkalla. Vallfärdens ritualers belöning går till personen som han vikarierar för medan allting annat går till vikarien.

Vad kännetecknar en accepterad vallfärd?

Fråga: Vad kännetecknar en accepterad vallfärd? Stämmer det att goda handlingar efteråt är ett bevis för det? Svar: Det avgör bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Han får tänka gott om Allâh och dyrka korrekt. Acceptansen känner dock bara Allâh till: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ”Allâh tar inte emot offer av andra än de gudfruktiga.”1 […]

Bröder betalar allmosa på mark

Fråga: Vi är en grupp bröder som för åtta år sedan satte ut en bit mark till salu. Strax innan fjolårets vallfärd sålde vi den. Måste allmosa betalas på marken för de gångna åren? Svar: Ja, för varje år som gått. Så länge marken är till salu så skall allmosa betalas på den varje gång […]

Enda förbudet som ålägger bot

Fråga: En person avsåg att resa varefter han utav okunnighet bröt fastan hemma. Behöver han sona som för samlag, vilket Mâlikiyyah säger? Svar: Han får inte bryta fastan hemma. Gör han det måste han bara ta igen dagen. Han behöver inte sona som för samlag. Samlag är inte som andra förbud. Således bryter samlag vallfärd […]

ash-Sha´rânî: Ka´bah studerade under Ibn ´Arabî

ash-Sha´rânî sade i ”al-Adjwibah al-Mardhiyyah” gällande Shaykh Ibn ´Arabîs vallfärd omnämnd i ”al-Futûhât al-Makiyyah”: ”Ka´bah talade till honom. Den svarta stenen gjorde detsamma. Ka´bah gjorde Tawâf med honom för att därefter studera under honom och vädja till honom om att få erhålla folkets höga position. Följaktligen lyfte han upp Ka´bah till den positionen, tilltalade den […]

Betala lånet snarast

Fråga: Jag lånade pengar till vallfärd. Trots att jag kan betala tillbaka lånet skjuter långivaren upp på återbetalningen och kräver den inte från mig. Får jag sinka återbetalningen eller måste jag betala tillbaka lånet snarast? Svar: I och med att du kan betala tillbaka det så skall du göra det snarast. Måhända kommer en tid […]

3. Hadîth ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig…”

86 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig något gott eller lära ut det, belönas som vallfärdaren som har utfört en fulländad vallfärd.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej2. […]

Råkar klippa sig i Ihrâm

Fråga: Vad anser ni om personen som vallfärdar Qirân-vallfärden, klipper sitt hår efter Sa´y och förblir i Ihrâm till dess att han fullbordar sin vallfärd? Svar: Han är inte ålagd någonting. Han som avser att vallfärda Qirân-vallfärden, gör Tawâf och Sa´y, sedan råkar klippa sig för att han ser andra göra det (och inte för […]

Därför är videoinspelad dyrkelse tillåten

Om flickleksaker är tillåtna i pedagogiskt syfte, har viktigare bilder än mer rätt att vara tillåtna. Exempel på sådana bilder är de som används till ID-kort, pass och annat som gagnar hela samfundet. Detsamma säger jag om videoinspelningar. Om videokameran bara hade kunnat nyttjats till att lära vissa muslimer viss dyrkelse som de bara kan […]