Vikariat för frivillig vallfärd

Fråga: Får man vallfärda frivillig vallfärd å en förmögen individs vägnar? Svar: Vikariat har bara rapporterats för oförmögna människor ifall vallfärden eller ´Umrah är obligatoriska. Bara det har bevisats. Det finns inga bevis för vikariat för frivillig vallfärd och ´Umrah å en levande människas vägnar. Däremot kan man vallfärda och utföra ´Umrah för döda, oavsett […]

´Umrah för cancersjuk släkting

Fråga: En av mina släktingar har drabbats av hjärncancer. Får jag göra ´Umrah å hans vägnar sett till att han inte kan röra sig? Svar: Om han inte har utfört ´Umrah förr, så är det harmlöst. Annars gör man inte det.

Dödlig sjukdom under Ramadhân

Fråga: En man fastade inte Ramadhân på grund av en sjukdom som han dog av. Vad gäller nu? Svar: Ingenting. Om han insjuknar såtillvida att han inte kan fasta, behöver han inte fasta. Inte heller behöver någon fasta å hans vägnar. Alltså, om han inte klarar av att ta igen dagarna och dör av sjukdomen, […]

Vikarie betalar allmosa

Fråga: Får jag be någon betala allmosa å mina vägnar? Svar: Ja, det är tillåtet att utse en vikarie till att betala ens allmosa. Det är harmlöst att du utser någon till att betala din allmosa.

Vallfärdssponsor har aldrig vallfärdat själv

Fråga: Är det tillåtet för en person som har aldrig vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å en död persons vägnar? Svar: Det är harmlöst för personen som aldrig har vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å någon annans vägnar. Det är alltså harmlöst att finansiera en pålitlig individs vallfärd å ens förälder, maka, broder […]

Betalar allmosa för fattig man

Fråga: Jag har en summa pengar som en svag man har lämnat hos mig för att jag skall förvara dem åt honom. De har legat hos mig ett helt år nu. Får jag betala allmosa från mina egna pengar å hans vägnar eftersom hans summa är liten och han är fattig? Svar: Allmosan är en […]

Borgensman sinkar utbetalning av Zakât-ul-Fitr

Fråga: En person lät en borgensman betala Zakât-ul-Fitr å hans vägnar. Borgensmannen lyckades inte göra det förrän efter ´Îd-bönen. Är den förste personens samvete renat? Svar: Ja. Om han har betalat det så är hans samvete renat. Och om borgensmannen sinkade utbetalningen på grund av glömska, så är det harmlöst.