Belöning för oavsiktlig handling

Fråga: Belönas man för oavsiktliga handlingar? Jag syftar på exempelvis bortröjning av skadligheter på vägen, handskakning, användning av Siwâk och medverkan på lektioner utan hopp om belöning från Allâh (ta´âlâ). Svar: Goda handlingar består av två sorter: 1 – De som inte gagnar andra. Den som gör en sådan handling avsiktligt belönas ehuru han gör […]

Hur många vågar?

Fråga: I Qur’ânen nämns Vågen i såväl singular som plural. Hur kombineras det? Svar: Vi betror Vågen och att både handlarna och deras handlingar ska vägas i dem. Vi säger det som står i Qur’ânen och Sunnah: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ”Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg.”1 فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ […]

Vägen är klargjord – upp till människan nu

Fråga: Vad betyder versen: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ”Vi har visat henne vägen, antingen är hon tacksam eller också otacksam.”1? Svar: Det vill säga att Vi har klargjort vägen för henne. Sändebuden har klargjort. Sanningens lärde har klargjort. Men den vilsne nonchalerar och bryr sig inte. Om du framför bevisen för al-Badawîs […]

22. Den korrekta och sunda vägen

89 – För att kunna dementera en möjlighet krävs bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Allâhs egenskaper varken bekräftas eller dementeras utan bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Då den möjligheten försvinner blir det omöjligt att fastställa en generalisering på ett autentiskt sätt som måste betros enligt talarens utnämning. Det har rapporterats att Imâm Muhammad bin Idrîs […]

7. Sjätte beviset från Sunnah för Allâhs händer

6 – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”1 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. 1al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som […]

8. Ahl-us-Sunnah betror Medlingen, Dammen och Vågen

20 – De säger att Allâh skall barmhärtigt ta ut monoteister ur helvetet efter att medlarna medlat för dem. Medlingen är ett faktum. Dammen är ett faktum. Vågen är ett faktum. Räkenskapen är ett faktum. 21 – De bekräftar inte att någon särskild muslim skall till paradiset eller till Elden, ty den kunskapen är dold […]

Varför uppåt?

Den fjortonde hadîthen: Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans […]

För att undvika Elden

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” […]

Bönen i Muzdalifah efter midnatt

Fråga: Jag kommer till Muzdalifah efter midnatt. Får jag slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ där eller skall jag be innan? Svar: Den som befarar att komma till Muzdalifah efter midnatt måste be innan om än på vägen. Han får inte sinka bönen till efter midnatt. Ty ´Ishâ’s tid slutar vid midnatt.