Kallarens roll i vallfärden

Fråga: Vissa kallare i resegrupper ger utslag till vallfärdarna om att det är tillåtet att stena pelarna innan Dhuhr… Svar: Det är inte tillåtet. Utslaget är fel. De har inget tillstånd att ge utslag. Utslag ges av en speciell myndighet som vallfärdarna får vända sig till. Dessa frågor är viktiga. Alla får inte ge utslag, […]

Höftskynke som liknar kjol

Fråga: Vad är domen för höftskynke (إزار) som liknar kjol? Svar: Det är inte tillåtet ehuru vissa förträffliga män har sagt att det är tillåtet. Det är dock fel. al-Ladjnah ad-Dâ’imah har utfärdat utslag om att det är förbjudet.

Osäkert utslag

Fråga: En person gav ett utslag som han inte var övertygad om. Syndade han ehuru han råkade ha rätt? Svar: Han får inte ge utslag utan kunskap ehuru han har rätt. Det är förbjudet för honom att tala utan kunskap: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ”Han uppmuntrar er onda […]

Kritiserar Ibn Bâzs och Ibn ´Uthaymîns utslag

Fråga: Vissa kallare och människor i sociala medier kritiserar Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn och deras utslag. Hur ska en muslim förhålla sig till det? Svar: Råd dem. Förklara för dem att handlingen hör till de största synderna. Det är tvivelsutan otillåtet att nedvärdera en muslimsk lekman. Att nedvärdera en lärd är inte mindre otillåtet.

82. Behöver Qunût tillstånd från makthavaren?

Fråga 82: Behöver Qunût i bönen tillstånd från makthavaren? Svar: Bönen är dyrkelse varför det är otillåtet att improvisera utan tidigare utslag från de lärde. De studerar frågan och uppskattar när Qunût skall och inte skall läsas. Bönen skall nämligen inte vara kaotisk. Då de lärde utfärdar utslag om att Qunût skall läsas, tillämpar makthavaren […]

12. Den vackra följeslagerskan

Hadîthen stärks ytterligare av att många kvinnor på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid visade ansikte och händer i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro utan att han fördömde dem för det. Det finns flera bevis för det. Härmed lyder några jag kan komma på i skrivande stund: 2 – Ibn ´Abbâs berättade: […]

Han ursäktar inte Ibn Taymiyyah

Må Allâh benåda personen som talar vetenskapligt om de lärde, förtiger dem ömt, granskar deras uttalanden lugnt och sansat och förstår dem för att sedermera be om förlåtelse för dem och slutligen ursäkta dem. Annars vet han inte och inte heller vet han att han inte vet. För om du ursäktar de stora imamerna för […]

Rätt att citera de lärdes utslag

Fråga: Vad är domen för bagatellisering av utslag? Jag märker att många bröder har som tendens att så fort de får en fråga börjar de leta på internet eller citera utslag som de sägs ha hört här och där. Dessvärre vet de inte att utslaget kan vara specifikt för frågeställarens situation. Vad säger ni om […]

Han lämnar de lärdes utslag

Fråga: Om en person känner till sanningen via de ansedda lärdes utslag och sedan lämnar dem till förmån för oberättigade människors utlåtanden. Anses han ta dem till herrar? Svar: Helt klart. Om han vet att de har fel och propagerar deras åsikter för att exempelvis uppnå ett jordiskt ändamål, dölja sanningen eller opponera sig dem […]

De varnar för de lärdes utslag

Fråga: Vi har några svenska landsmän som tycker att det är idiotiskt, okunnigt och en orsak till splittring bland bröder att översätta och sprida Fiqh- och metodikrelaterade utslag utfärdade av våra stora lärde liksom Ibn Bâz, al-Albânî, Ibn ´Uthaymîn och al-Fawzân. Vad säger ni om det då utslagen är redan offentliga och utspridda? Svar: Han […]

Påverkar tiden utslag?

Fråga: Påverkar tiden utslag? Svar: Utslag som är byggda på bevis varierar inte beroende på tider. Men om den lärde utfärdar ett utslag utifrån egna omdömen och saknar uppenbara bevis och sedermera inser att han hade fel, ändrar han sitt utslag och anammar det övervägande och korrekta.

Tid och plats ändrar inte på domar

Fråga: Principen säger att utslag varierar beroende på tid och plats. Måhända ställer någon en fråga vars svar varierar beroende på frågeställarens tillstånd. Vad gäller? Svar: Som sagt, de varierar beroende på landets tillstånd, situation, termer och traditioner. Dock förblir Allâhs dom. Allâhs dom förblir och den ändras alltså inte. Ingenting är förbjudet ibland och […]

Ändring av utslag

Fråga: En person frågar en lärd om skilsmässa varpå den lärde ger honom ett utslag som personen implementerar. Sedan inser den lärde att hans utslag var fel. Skall han ta tillbaka sin åsikt? Svar: Han skall ta tillbaka den framöver och inte för det som har varit. Det rapporteras att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu […]

Lekman ber om bevis

Fråga: Om du litar på en lärd och ber honom om utslag, är det respektlöst att fråga honom om bevis för hans eventuella utslag, menar somliga lärde. Stämmer det? Svar: Ja. Lekmannen behöver inte be om bevis för utslaget. Han är trots allt bara en lekman. Den lärde får dock kräva bevis.

Tid och plats ändrar inte utslag

Fråga: Det sägs att utslag varierar beroende på tid och plats. Stämmer det? Svar: Nej. Utslag ändras inte. Utslag är baserade på Qur’ânen och Sunnah, alltid och överallt. Tid och plats ändrar inte utslag.

Olärd sitter i kallets administration

Fråga: Får en europé som inte har studerat under de lärde och inte är känd för kunskap vara en del av det islamiska kallets administration? Svar: Administration är ingen större sak. Däremot skall han varken undervisa eller ge utslag då han inte har studerat under de lärde.

En miljon memorerade hadîther

al-Khallâl sade: al-Marrûdhî underrättade mig att Abû ´Abdillâh sade: ”Jag gifte mig först efter fyrtioårs åldern.” Ahmad ad-Dawraqî berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Vi skrev en hadîth från sex sju håll utan att bemästra den. Hur bemästras den av honom som bara skriver ned den från ett håll?” ´Abdullâh bin Ahmad sade: Abû Zur´ah sade […]

Rädslebönen skall bes i tid

Fråga: Min kamrat på riksgränsen hamnade i eldstrid med fienden. Under stridens gång bad de rädslebönen varpå en man sade till dem att de kan skjuta upp alla böner och be dem någon dag senare. Stämmer det? Svar: Är han okunnig eller bedrar han dem? Det får de inte alls göra. Be rädslebönen som den […]

77. Skall amerikanska varor bojkottas?

Fråga 77: I dagens tidningar uppmanas det till bojkott av amerikanska varor i form av köp och försäljning. Det heter att de lärda uppmanar till bojkotten och att alla muslimer är skyldiga att efterleva den samt att den som inte gör det syndar stort och bistår judarnas krig mot muslimerna. Kan ni klargöra detta? Belönas […]

Bön om förlåtelse innan svar på fråga

Allâh (´azza wa djall) sade: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ”Troende! Om ni fruktar Allâh skall Han ge er ett kriterium som hjälper er att mäta och skilja rätt från orätt.”1 Detta kriterium kan uppnås via såväl kunskap och undervisning som instinkt och inspiration. Allâh (ta´âlâ) inspirerar den gudfruktige det […]