Allmosor till hungerdrabbade länder

Fråga: Är det tillåtet att skicka allmosor utomlands om det andra landet är i större behov eller lider av hungersnöd och är krigsdrabbat? Svar: Ja, det är tillåtet. Om ett land är i större behov än ett annat är det tillåtet att skicka allmosor till det första.

Vad är domen för att skicka allmosor utomlands?

Fråga: Vad är domen för att skicka allmosor utomlands? Svar: Det är tillåtet att skicka allmosor utomlands om det görs i nyttosyfte. Om man exempelvis bara har berättigade släktingar utomlands är det harmlöst att skicka till dem. Detsamma gäller om betalaren befinner sig i ett land med hög levnadsstandard och skickar allmosor till utlandet med […]

Är det tillåtet att skicka allmosor till andra länder?

Fråga: Är det tillåtet att skicka allmosor till andra länder? Svar: Det är tillåtet men det är bättre att dela ut dem i hemlandet. Det är bara bättre att skicka dem utomlands om fördelen är större. Exempel på en sådan fördel är att givaren har berättigade släktingar i ett annat land. En annan är att […]

Taxikörning till kyrka

Fråga: Jag bor utomlands och arbetar som taxichaufför. Får jag köra kunder till kyrkan? Svar: Nej. Det är samarbete om synd och överträdelse. Kör inte dem till kyrkor.

Det är kallets metod

Fråga: Vad råder ni kallarna utomlands som besväras för Allâhs sak? Svar: Jag råder dem att härda. Däremot skall de kalla till Allâh med kloka och goda ord och lägga fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt. De skall inte kalla våldsamt och brutalt. De skall kalla i enlighet med Allâhs order: ادْعُ إِلِى […]