Att vara arab

Araberna är det bästa folkslaget. Det är något jag betror och dyrkar Allâh med ehuru jag själv är alban. Jag är trots allt muslim och lov ske Allâh. De arabiska dygder som jag har tagit upp hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hållningen bevisas av flera relevanta hadîther däribland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: […]

De värsta hädarna är österlänningar

Mâlik nämnde att Abû Hurayrah återberättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Otrons kulmen ligger i Öst. Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda iklädda kamelull. Lugnet finns i fårägarna.” Att otrons kulmen ligger i Öst betyder att de värsta hädarna är österlänningar. Det var dåtidens perser […]

Allmosa på uthyrda bilar och släp

Fråga: En man hyr ut bilar och släp till utlänningar. Skall han betala allmosa på dem? Svar: Allmosa skall betalas på inkomsten, inte på de uthyrda bilarna. Detsamma gäller uthyrda lokaler; allmosa betalas inte på lokalerna utan på inkomsten.

Din klädsel avslöjar dig

Shaykh Bakr sade: ”Var försiktigt med din klädsel. Den talar om för andra om din tillskrivning, struktur och smak.” Det stämmer också. Varje människa uppskattar den mötande personen utifrån dennes klädsel, rörelser, tal och ord. Detsamma gäller alltså klädseln. Akta dig för ungdomliga kläder. En äldre man skall inte ha på sig ungdomliga kläder som […]