Lyssna på en utlänning?

Sulaymân bin ´Alî ar-Rib´î sade: ”I samband med konflikten mellan Ibn-ul-Ash´ath och al-Hadjdjâdj bin Yûsuf begav sig ´Uqbah bin ´Abdil-Ghâfir, Abûl-Djawzâ’ och ´Abdullâh bin Ghâlib till al-Hasan al-Basrî och sade: ”Abû Sa´îd! Vad säger du om krig mot denne förtryckare som spiller helgat blod, beslagtar helgad egendom, ber inte och mycket mer?” al-Hasan sade: ”Jag […]

Prov på manipulation och omedgörlighet

al-Ghazâlî avvek från dem och sade i ”al-Iqtisâd”: ”Att händerna lyfts upp mot himlen i samband med åkallan beror på att himlen är åkallans böneriktning liksom Huset är bönens böneriktning.”1 Där visar han prov på manipulation och omedgörlighet gentemot vad som står i Qur’ânen och Sunnah samt vad som har sagts av följeslagarnas och efterföljarnas […]

Studera eller ta hand om föräldrarna?

Fråga: Jag är utlänning och har två äldre föräldrar. Skall jag återvända till dem eller fortsätta studera? Vad är viktigare? Svar: Om de behöver dig, återvänder du till dem och tar hand om dem. Om de inte behöver dig då andra tar hand om dem eller att du betalar någon för att se efter dem, […]