Namn skall inte översättas

Fråga: Är det tillåtet att översätta profeternas namn till utländska språk, speciellt när vi talar med de otrogna i Väst? Svar: Namn skall inte översättas. Namn skall inte översättas. De skall nämnas som de är oavsett språket det talas på.

Din klädsel avslöjar dig

Shaykh Bakr sade: ”Var försiktigt med din klädsel. Den talar om för andra om din tillskrivning, struktur och smak.” Det stämmer också. Varje människa uppskattar den mötande personen utifrån dennes klädsel, rörelser, tal och ord. Detsamma gäller alltså klädseln. Akta dig för ungdomliga kläder. En äldre man skall inte ha på sig ungdomliga kläder som […]