Ingen fasta under hela resan

Fråga: Får jag utelämna fastan under min tredagars långa resa? Svar: Du får utelämna fastan under färden och när du väl nått slutdestinationen. Kommer du till Makkah för ´Umrah och stannar där fyra-fem dagar, få du låta bli att fasta. År 8 erövrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Makkah runt den 20 Ramadhân. Han […]

Ber inte ´Îd-bönen

Fråga: Vad är domen för att avsiktligt utelämna ´Îd-bönen? Svar: Om alla utelämnar den, syndar de. Om de vägrar be den ska de bekrigas då den hör till islams ritualer. Men om några individer inte ber den, så är det harmlöst. Den är trots allt bara rekommenderad.

Salaf om uteblivna pelare

Muslimerna är enade om att den som inte uttalar trosbekännelsen är otrogen. Vad beträffar personen som utelämnar de resterande fyra pelarna, så är de oense om han är otrogen. När vi säger att Ahl-us-Sunnah är enade om att en person inte hädar för en synd, menar vi synder som otukt och alkoholmissbruk. Däremot finns det […]