Bad mot fel håll utefter kompass

Fråga: Efter vår ankomst till USA bad vi med hjälp av kompass. Med tiden fick vi reda på att vi hade bett mot fel håll. Är våra felvända böner giltiga? Svar: Om den troende befinner sig i öknen eller i en främmande stad och är ovetande om böneriktningen varpå han eftersträvar Qiblah utefter sin förmåga […]

Lika barn leka bäst

3214 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det rättfärdiga umgänget och det dåliga umgänget är som en parfymförsäljare respektive en smed. Parfymförsäljaren kommer antingen att bjuda dig, sälja den till dig eller också får du åtminstone ta del av hans ljuvliga doft. Smeden kommer antingen att bränna upp dina kläder eller också får […]

Valets dåliga följder

Val medför dåliga följder. Vet ni inte att vissa otrogna länder har röstat för samkönade äktenskap? Visst är det så, bröder! Val och röstning är en överskridelse. Måhända finns det makthavare i USA eller andra länder som vet vad som är rätt beslut, men klarar inte av att verkställa det på grund av dessa val […]

Vad skall han göra med flickan?

Fråga: En broder i USA brukade vara syndig varefter han blev vägledd av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). I sitt gamla liv fick han bland annat en flicka via hor. Vad skall han göra med henne? Om han lämnar henne blir hon nasaré och faller för synderna därborta. Om han hämtar henne till sitt muslimska hemland […]

Dessa vill ta bort er från de lärde!

Fråga: Vi har en person i USA som ständigt påpekar att de lärda i det här landet – Saudiarabien – inte känner till muslimernas tillstånd i USA. Till följd därav skall vi inte acceptera deras utslag. Han upprepar dessa ord. Vad råder ni? Svar: De har kunskap om det som Allâh har uppenbarat och ger […]

Islam fördömer terrorism

Publicerad: 2005-12-26 Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân Källa: Fatâwâ al-A’immah fî an-Nawâzil al-Mudlahimmah, sid. 57-64 I ett hav av samtidens händelser, på ett fält av tumultartade åsikter och tankesätt och kring det som har skett i USA, har allt fler och fler frågor ställts rörande islams syn på liknande handlingar. Det råder inga tvivel […]