Då måste flickan fasta

Fråga: En fjortonårig flicka har fått sin månadscykel. Hon visste inte att det betydde könsmognad varför hon utelämnade fastan. Vad är domen för det? Svar: Hon syndar inte för det uteblivna året. Hon var ju okunnig och okunnighet är en ursäkt. Men så fort hon får reda på att hon var ålagd att fasta måste […]

Fru kan inte be eller läsa

Fråga: Jag är gift med en kvinna som jag har fyra döttrar med. Kvinnan fastar Ramadhân men ber inte. När jag befaller henne att be är hennes ursäkt att hon kan varken be eller läsa. Vad är domen för det? Svar: Om ingen kan lära henne läsa måste du göra det. Du skall även lära […]

Ständig måltid inför bön

al-Bukhârî sade: 674 – Zuhayr och Wahb bin ´Uthmân sade, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Nâfi´, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Om någon av er äter, skall han inte ha bråttom förrän han är klar ändock Iqâmah har lästs.”1 Är det tillåtet att alltid äta i samband med […]

Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön? Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, […]