Stående urinering

Fråga: Är det tillåtet att stå upp och urinera? Svar: Det är harmlöst, framför allt vid behov. Man ska emellertid tänka på att vara skymd så att ingen ser ens blygd och att urinen inte stänker på en. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en soptipp och urinerade […]

Blötning av underkläder efter urinering

Ibn Qudâmah sade: ”Efter urinering är det rekommenderat att blöta könet och underkläderna för att avvärja tvångstankar. Då han känner av fukten intalar han sig själv att det är vattnet som han har skvätt.” al-Hakam bin Sufyân sade: ”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade urinerat tvådde han sig och skvätte vatten.”1 I […]

11. Urinera och inte kasta vatten

al-Bukhârîs formulering heter: ”Ingen av er skall urinera…” Den bevisar att det är tillåtet att tala klarspråk och säga att man har urinerat på en viss plats, ska urinera på en viss plats och dylikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle aldrig yttrat sig så om ordvalet var fult eller ofint. Således ska personen […]

10. Urinering i stor mängd vatten

2 – Det är harmlöst att bada i flytande vatten, som till exempel bassängvatten som cirkuleras med hjälp av avloppssystem. Den andra formuleringen säger: ”Ingen av er skall urinera i stillastående vatten som inte rinner och sedan bada i det.” Det är inte tillåtet att urinera i stillastående vatten och sedan två sig eller bada […]

Måltid med barn

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Personen som lider av tvångstankar anser att handlingar liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måltid med barn och förtäring av den muslimska allmänhetens mat, fordrar att han blir oren varvid han måste tvätta händer och mun sju gånger, som om en hund har slickat i det eller en katt […]

Måste be innan midnatt

Fråga: Vissa kommer fram till Muzdalifah mycket sent på natten, kanske till och med strax innan midnatt, och ber först då Maghrib och ´Ishâ’. Bes Maghrib här i tid? Svar: De som lämnar ´Arafah för Muzdalifah och anländer sent på natten slår ihop bönerna på ´Ishâ’s tid. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ […]

Satan kan inte hålla sig

al-Bukhârî sade: 4 – Kapitel om böneutropets dygd 608 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När det kallas till bön vänder Satan ryggen och flatulerar så att han inte kan höra böneutropet. När […]