Små innovationer leder till stora innovationer

ad-Dârimî sade: al-Hakam bin al-Mubârak underrättade oss: ´Amr bin Yahyâ underrättade oss: Jag hörde min fader berätta från sin fader som sade: ”Vi brukade sitta utanför ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) dörr innan Fadjr så att vi kunde följa honom till moskén. En gång kom Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Har […]

Kör ut folk som baktalar ledare och lärde

Vet att baktal varierar i grader beroende på dess följder. Därför är det allvarligare att baktala ledare än lekmän, ty baktal av ledare leder till hat, trots och olydnad inom det som de måste åtlydas. Måhända leder baktalet till väpnat uppror varefter en obegriplig ondska medföljer. Också baktal av lärde är allvarligare än andra. Ett […]

Så slutade muslimska revolter

Abû Hanîfah antingen rekommenderade eller också ålade uppror mot Banû al-´Abbâs då deras orättvisor blivit uppenbara. Enligt honom var revolt mot dem bättre än kamp mot otrogna. Abû Ishâq al-Fizârî fördömde det resonemanget. De lärde var oense i sakfrågan. De som tillät uppror gjorde så utav påbud av rätt och förbud mot orätt. De som […]

Khawâridjs arv

Fråga: Vissa påstår att upproret mot ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) var en revolt och inget riktigt uppror mot makthavaren. De menar att det riktiga upproret var mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh)… Svar: Det är falskt resonerat. Det första upproret var upproret mot ´Uthmân. Det efterföljdes av upproret mot ´Alî. Därefter har Khawâridj ärvt det. Upproren […]

Samma sak, andra namn bara

al-Albânî: Dessa Djamâ´at-ut-Takfîr… Åhörare: Nej, al-Djamâ´ah al-Islâmiyyah är inte Djamâ´at-ut-Takfîr… al-Albânî: De är samma sak. Åhörare: Nej, dessa har brutit sig ur de andra. al-Albânî: De är samma sak. De har bara ändrat namn. Deras metodik är en och samma. Gör de inte uppror? Åhörare: Jo. al-Albânî: Där har du det. De kanske heter olika. […]