5. Hadîth ”Den som studerar för att utmana de lärde…”

110 – Det rapporteras att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som studerar för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller få uppmärksamhet för Allâh in i helvetet.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah. 1Autentisk via andra.

Djilbâb på axlarna och dekorerad slöja

Fråga: Vad är domen för att kvinnan har på sig dekorerat ytterplagg (عباءة) eller dekorerad slöja? Vad är domen för att hon lägger sitt ytterplagg på axlarna och sedan virar in huvudet och ansiktet med slöja? Slöjan är synlig och döljs inte under ytterplagget. Svar: Det är tvivelsutan uppseendeväckande1. Allâh (ta´âlâ) sade till profetens (sallâ […]

4. Hadîth ”Den som studerar för att utmana…”

109 – Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som studerar för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller få uppmärksamhet är i Elden.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah. 1Autentisk via andra.

2. Hadîth ”Den som studerar för att…”

106 – Det rapporteras att Ka´b bin Mâlik berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som studerar för att jämställa sig med de lärde, tvista med de dumma eller dra åt sig uppmärksamhet, skall föras in i Elden av Allâh.”1 Rapporterad av at-Tirmidhî som står för formuleringen, Ibn Abîd-Dunyâ […]

Utstickande hårstrån från ögonbrynen

Fråga: En mans ögonbryn har enstaka hårstrån som sticker ut lite här och där. Får han klippa dem om de drar åt sig uppmärksamhet? Svar: Det får han göra om de besvärar honom. Om han besväras av långa ögonbryn eller ögonfransar, får han klippa dem så att besväret upphör. Det handlar om att avvärja besvär.

Färgglad och dekorerad Djilbâb

Fråga: Den senaste tiden säljs färgglada och dekorerade ytterplagg (عباءات). Vad är domen för att handla med dem och klä sig i dem? Svar: De är inga ytterplagg; de är bördor (عبء). Det är vare sig tillåtet att handla med dem eller klä sig i dem. Ytterplagget är till för att täcka behagen. De är […]