Låt de lärda sköta detta och blanda dig inte

Varken kall eller förbättring sker på detta vis; upphetsning, babbel och uppvigling av ungdomar. Detta har jag sagt, detta säger jag nu och detta skall jag säga: Han som skall avvisa och diskutera är Shaykhen själv. Shaykhen är fortfarande vid liv. Vi råder våra elever att inte blanda sig i det som sker mellan studenterna […]