Fromhet från barnsben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)  Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/83) En from uppväxt spelar en väldigt stor roll, ty denna fromhet blir ett med människan längre fram i livet. Vice versa gäller olydnad; människan med olydig uppfostran blir ett med henne som hon sedermera vidhåller i framtiden. Med det sagt ska vi inte […]

Ingen kunskap, inget tålamod

Fråga: Hur kan muslimen uppfostra sig själv i tålamod med Allâhs beslut? Svar: Det gör han när han lär sig nyttig kunskap. Det är så han uppfostrar sig själv. Hur skall han uppfostra sig själv om han är ignorant och saknar kunskap?