37. Qur’ânen är Allâhs tal

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 33 – Qur’ânen är Allâhs tal. Den kom från Honom i egenskap av ord, vilket inte ska föreställas, och Han sände ned den till Sitt sändebud i egenskap av uppenbarelse. FÖRKLARING Helt sant är den Givmilda Qur’ânen Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal som Han har uttalat och sagt på riktigt […]

62. Ingen rörelse utan Allâh

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Helt visst är Han slavarnas Herre och deras handlingars Herre som har bestämt deras rörelser och livslängder. FÖRKLARING Allâh är slavarnas Herre. Han äger dem och styr dem, Han fostrar dem och livnär dem med Sina favörer. Han fostrar deras hjärtan med uppenbarelse och […]

Sûfiyyahs nakna helgon

Läs hur ad-Dabbâgh ljuger: ”De ädla änglarna försvinner när ett icke-helgons blygd blottas. Men när ett helgons blygd blottas, försvinner de inte. Ty han gör det enkom skäligt och blottar bara sin blygd för något som är viktigare.”1 ash-Sha´rânî betraktade blottad blygd som ett av helgonens underverk medan ad-Dabbâgh ansåg att nakenheten utgör Sûfiyyahs helgonskaps […]

Sûfiyyahs ar-Rûmî och Djingis Khan

Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî sade: ”I början levde mongolerna i en dal långt borta från människor. De var fattiga, hungriga och nakna. Vissa av dem reste till Khawârzim Shâhs land för att göra affärer. De köpte tjocka tyger för att sy sina kläder. Khawârzim Shâh förbjöd dem det och befallde att de dödas. Då begav sig mongolerna […]

Skolastiker tolkar, inte Salaf

2551 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns inte en dag då Allâh frigör så många slavar från Elden som Han gör på ´Arafah-dagen. Helt visst närmar Han sig för att därefter skryta över dem inför änglarna och säga: ”Vad vill dessa?” Rapporterad av Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî. […]

22. Våra livslängder är bestämda

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 19 – Han har beslutat deras livslängder. FÖRKLARING Ingen skapelse kan överskrida sin bestämda livslängd, inte ens myrorna på marken eller skapelserna i himlen. Han (´azza wa djall) sade: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ”Varje tid har haft sin uppenbarelse.”1 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ ”Och Han har utsatt en frist […]

5. Den korrekta dogmen om Allâhs änglar

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet. Tron på Allâh innefattas av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, vilket redan har omnämnts. Tron på änglarna handlar om att bekräfta och betro deras existens, omnämnda namn och handlingar. Han (ta´âlâ) sade: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ […]

Om någon frågar dig efter bevis för Allâhs röst

Om någon frågar efter beviset för Allâhs (ta´âlâ) röst, säger vi att den bevisas av Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Beträffande Qur’ânen, sade Allâh (ta´âlâ): وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”1 وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans […]