Då accepteras de samtidas förtal av varandra

Fråga: En professor vid universitetet berättade om principen att två samtida lärdas förtal av varandra är inte accepterade. Hur pass stämmer det? Svar: Det stämmer om de båda är jämlika sett till pålitlighet, religiositet, rättfärdighet och gudsfruktan. Det är det första villkoret. Det andra villkoret är att bara en person förtalar och skymfar sin samtida […]

Vad hände med dem efter 1410/1990?

Fråga: Är ´Umar al-Ashqar Salafî? Svar: Det jag vet är att han är Salafî. Men jag vet inte vad som har hänt med honom med tiden1. Precis som med ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq. Även han är Salafî, men han har fallit i dåliga saker. Fråga: Som vad? Svar: Som sektväsen, splittring av muslimer i sektandans namn. Han […]

Student bjuder lärare på mat

Fråga: När läsåret är slut bjuder vissa studenter andra studenter och lärare vid universitetet på mat. Vad är domen för lärarnas medverkan? Svar: I och med att bjudningen är för allihopa, så är det harmlöst. Om bjudningen är för allihopa och inte bara för läraren eller lärarna, så är det harmlöst.