16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

6. Hadîth ”Människans fötter kommer inte att förflyttas…”

128 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människans fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän hon frågas om fem saker: om hennes liv och hur hon har tillbringat det, hennes ungdom och hur hon har fördrivit den, hennes egendom och hur hon har tjänat den […]

5. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen…”

127 – al-Bayhaqî och andra rapporterade från Mu´âdh bin Djabal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans egendom och hur […]

Det nyttigaste för ungdomarna

Numera säger vissa att ingen kan vara lärd förrän han förstår sig på de nutida frågorna (فقه الواقع). De glömmer dock bort att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1 Också glömmer de bort att personen som sysselsätter sig med nutida frågor distraheras från religiös förståelse […]

Därför struntar ungdomar i de lärde

Fråga: Beror ungdomarnas splittring på att de inte refererar till de lärde och saknar ständig kontakt med dem samt de lärdes fåtal? Svar: Anledningen att ungdomarna inte refererar till de pålitliga lärde är att de är långt borta från Salafs metodik. Jag understryker pålitliga lärde, ty alla lärde är inte pålitliga. Ungdomar skall referera till […]

Så inser du den korrekta metodiken

Fråga: Jag är en ungdom som nyligen har blivit religiös. Jag skulle gärna vilja att ni klargör den korrekta metodiken för mig. Svar: Håll fast vid Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Sök kunskap så kommer du att känna den korrekta metodiken.

Byxor under anklarna är dagens sjukdom

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera […]

Varken islamiska eller givande

Igår kväll blev jag uppringd av en ungdom som frågade om det är obligatoriskt att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Jag svarade i enlighet med hadîthen: ”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen. Om […]