Har ni läst dessa böcker?

Fråga: Vi skulle vilja veta hur ens kärlek och hat ska vara gentemot muslimer. Innebär hatet att man undviker personen som förfelar, slutar hälsa till honom och varken besöker honom vid eventuell insjuknad eller går med hans begravningståg? Svar: Svaret hittar ni i Salafs böcker. I och med att många ungdomar inte läser Salafs böcker […]

16. Måste undvika Ahl-ul-Bid´a som Ashâ´irah och Khawâridj

[23] Det är obligatoriskt att undvika Ahl-ul-Bid´a och vilsna. Några av dem är Mushabbihah, Mudjassimah, Ash´ariyyah, Mu´tazilah, Râfidhah, Murdji’ah, Qadariyyah, Djahmiyyah, Khawâridj, Sâlimiyyah, Karrâmiyyah och alla andra fördömda sekter. [24] Detta är min dogm som jag dyrkar min Herre med och detta är dogmen min fader gick bort med – må Allâh benåda honom. Lov […]

Den bojkottade syndaren

Fråga: Är det föreskrivet att bojkotta syndare i alla fall? Och har bojkotten i så fall någon tidsbegränsning? Svar: Om bojkotten medför deras ånger, är det obligatoriskt att bojkotta dem. Och om de blir än värre på grund av den, fortsätter du råda dem utan att bojkotta dem. Fortsätt råda dem. Om de inte tar […]

Förhållandet till studenten som förfelar

Fråga: Om en student vars dogm är bra överlag faller i några fel. Måste vi hata honom och undvika honom? Svar: Råd honom. Måhända är han okunnig och vet ej. Klargör för honom. Råd honom. Om han vidhåller skall ni hata honom i enlighet med hans avvikelse.