Olärd sitter i kallets administration

Fråga: Får en europé som inte har studerat under de lärde och inte är känd för kunskap vara en del av det islamiska kallets administration? Svar: Administration är ingen större sak. Däremot skall han varken undervisa eller ge utslag då han inte har studerat under de lärde.

Tal i Ahl-ul-Bid´as moské

Fråga: Vad är domen för att undervisa eller hålla tal i Ahl-ul-Bid´as moskéer eller center? Svar: Det fordrade är att kalla i Ahl-us-Sunnahs moskéer. Men om han beger sig till dem och håller tal om Sunnah och varnar för innovationer, så är det bra i och med att han har chansen att klargöra Sunnah. Men […]

Studentens plikt gentemot andra

Studenterna har två plikter: 1 – En gentemot sig själva. 2 – En gentemot andra. Studenterna skall undervisa dem, vägleda dem, kalla dem till Allâhs religion och lära dem sanningen i Qur’ânen och Sunnah som de har lärt sig från sina lärare, lästa böcker och kassettband från pålitligt folk. Spridd kunskap spelar naturligtvis en roll […]