7. Ahl-us-Sunnahs syn på tron och islam

19 – Om tron och islam nämns för sig, säger många av dem att tron står för tal och handling medan islam står för plikterna. Sålunda sades det att muslimer och troende är två åtskilda begrepp; nämns det ena, avses inte det andra. Skulle däremot bara ett av begreppen nämnas, omfattas båda. Många andra sade […]

Tron måste upprätthållas till döden

Sufyân bin ´Abdillâh ath-Thaqafî sade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om något i islam som jag därefter inte behöver fråga någon annan om.” Han sade: ”Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”1 Den här mannen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett nyttigt ord som innehöll allt gott och […]