Sömn och vila innan ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att, efter att ha anlänt till Makkah, skjuta upp på ´Umrah ett par timmar för att kunna sova, vila eller äta först? Svar: Det är harmlöst om det så skulle handla om flera dagar. Däremot ska han förbli i sin Ihrâm, han ska inte lämna den eller hamna i förbud. […]

Då kan huvudet rakas

Fråga: En person rakar inte sitt huvud direkt efter ´Umrah. Vad är han skyldig? Svar: Han lämnar inte Ihrâm förrän han rakar huvudet. Han måste dock inte göra det så fort han är klar med ´Umrah. Det går bra att göra det timmar eller dagar efteråt.

Vallfärd för flera personer samtidigt

Fråga: Får jag vallfärda med två avsikter i den bemärkelsen att jag vallfärdar för mig samtidigt som jag också vallfärdar för min moder? Svar: Vallfärden utförs inte för två eller tre personer, den utförs bara för en. ´Umrah utförs bara för en person.

Kvinna glömmer klippa håret efter ´Umrah

Fråga: En kvinna som utförde ´Umrah med sin make glömde klippa sitt hår varefter hon återvände hem. Under tiden har de haft samlag. Vad är domen för det? Svar: Hon ska klippa håret var hon än befinner sig. När hon kommer ihåg eller lär sig domen, klipper hon håret, oavsett om hon befinner sig i […]

Förkortad affärsresa

547 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa får korta bönen. Han svarade: ”Ja, han kortar, oavsett om han vallfärdar eller utför ´Umrah.” Också sade han: ”Han får inte korta om resan är syndig.” 548 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa; när ska han börja korta bönen? Han svarade: ”Så […]

Jemenit går in i Ihrâm från Jeddah

Fråga: En person som vill utföra ´Umrah flyger flera gånger hit från Jemen. Även om han passerar stationen går han först in i Ihrâm i Jeddah eftersom han bor där. Är han skyldig något? Svar: Ja. Han utelämnade Ihrâm från stationen. Alltså måste han sona.

Vikariat för frivillig vallfärd

Fråga: Får man vallfärda frivillig vallfärd å en förmögen individs vägnar? Svar: Vikariat har bara rapporterats för oförmögna människor ifall vallfärden eller ´Umrah är obligatoriska. Bara det har bevisats. Det finns inga bevis för vikariat för frivillig vallfärd och ´Umrah å en levande människas vägnar. Däremot kan man vallfärda och utföra ´Umrah för döda, oavsett […]

Glömde raka huvudet efter Sa´y

Fråga: En man som utförde ´Umrah glömde raka huvudet efter Tawâf och Sa´y varefter han tog på sig sina vanliga kläder. Därefter kom han på att han glömt raka huvudet. Vad åligger honom nu? Svar: När han kom på det blev han skyldig att ta av sig kläderna, byta om till Ihrâm och raka huvudet. […]

Därifrån kompenseras ogiltig ´Umrah

Fråga: Måste ogiltig ´Umrah tas om från samma station eller räcker det med att gå ut till Tan´îm? Svar: Han ska bege sig till stationen varifrån han gick in i Ihrâm inför sin ogiltiga ´Umrah. Det är dithän han ska bege sig och gå in i Ihrâm. Ingen annan station är giltig.

Vallfärd i bar överkropp

Fråga: Är det tillåtet att utföra ´Umrah eller vallfärda i enbart höftskynke och ingen ovandel? Är bönen giltig i sådant tillstånd? Svar: Det är inga problem. Men för att försköna och täcka sig täcker han axlarna med sin ovandel. Det ser finare ut.

Vill göra ´Umrah först i Makkah

Fråga: Jag lämnade min hemstad och passerade en station utan att avse ´Umrah. När jag väl kom fram till Makkah ville jag göra ´Umrah. Varifrån ska jag inträda i Ihrâm? Svar: Gå ut till Tan´îm, Dji´irrânah eller ´Arabah. Till Harams gränser med andra ord. Gå dit och avse ´Umrah.

Glömde uttala avsikt inför ´Umrah

Fråga: En person som skulle slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران) nämnde inte ´Umrah när han väl gick in i Ihrâm. Han sade bara: لبيك اللهم بحجة ”Allâh! Jag besvarar Dig med vallfärd.” Påverkar det hans ´Umrah? Svar: Allt handlar om avsikten. Om han avsåg att slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران), anses han göra […]

Ihrâm från Jeddah

Fråga: Är Jeddah en station? Svar: Nej, bara för dess invånare eller för dem som avser att vallfärda därifrån. Den som befinner sig där och avser att vallfärda eller utföra ´Umrah, går in i Ihrâm där. Jeddahs invånare går också in i Ihrâm där. Alla andra tillresta ska gå in i Ihrâm från stationerna som […]

Qasîmbo gick in i Ihrâm från Tâ’if

Fråga: En Qasîmbo reste för att utföra ´Umrah. På vägen stannade han tre dagar i Madînah varefter han fortsatte mot Jeddah var han också stannade tre dagar. Slutligen begav han sig till Tâ’if och gick in i Ihrâm därifrån. Svar: Han måste sona. Hans ´Umrah är korrekt men han måste sona, ty han gick inte […]

Makkahbo vill vallfärda från Madînah

Fråga: En person från Makkah reser till Madînah för att arbeta. På väg hem till Makkah vill han utföra ´Umrah. Var ska han gå in i Ihrâm? Svar: Från Madînahs station, från Dhûl-Hulayfah. Fråga: Om en person från Makkah är utanför stationerna och vill vallfärda. Var ska han gå in i Ihrâm? Svar: Från en […]

´Umrah för cancersjuk släkting

Fråga: En av mina släktingar har drabbats av hjärncancer. Får jag göra ´Umrah å hans vägnar sett till att han inte kan röra sig? Svar: Om han inte har utfört ´Umrah förr, så är det harmlöst. Annars gör man inte det.

Piller mot månadscykel i dyrkande syfte

Fråga: Vad är domen för att kvinnan tar piller för att förhindra sin månadsperiod så att hon kan fasta hela Ramadhân? Svar: Det är inga problem. Om hon inte tvivlar på dem och om de inte skadar henne, så är det inga problem. Det är emellertid bättre att inte ta dem. Fråga: Får hon göra […]

Enda förbudet som ålägger bot

Fråga: En person avsåg att resa varefter han utav okunnighet bröt fastan hemma. Behöver han sona som för samlag, vilket Mâlikiyyah säger? Svar: Han får inte bryta fastan hemma. Gör han det måste han bara ta igen dagen. Han behöver inte sona som för samlag. Samlag är inte som andra förbud. Således bryter samlag vallfärd […]

Lån för ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att ta lån för att utföra ´Umrah? Svar: Man ska inte ta lån för att utföra ´Umrah. Den som inte har det bra ställt såtillvida att han inte klarar av att vallfärda eller genomföra ´Umrah är inte heller ålagd att utföra dem förrän han kan. Således ska han inte ta […]

´Umrah för andra efter vallfärd

Fråga: Kan personen som har vallfärdat Tamattu´-vallfärden göra ´Umrah för någon annan? Svar: Ja, det är harmlöst. När han är klar med vallfärden får han göra ´Umrah för någon annan.