84. Barn orsakar snålhet och feghet

Publicerad: 19.10.04 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/298) 84 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Hishâm skrev till mig, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: ”En dag sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag älskar ingen man i […]

Ibn ´Umars rakade mustasch

Det har autentiserats att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) rakade sin mustasch. Det rapporterade at-Tahâwî via flera håll från honom varav vissa är autentiska. I vissa formuleringar heter det också: ”… så att hans hud syntes.”

Ändrad plats efter obligatorisk bön

Fråga: Finns det någon hadîth som rekommenderar att den bedjande byter plats efter obligatorisk bön? Svar: Mig veterligen finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Dock brukade Ibn ´Umar och många andra Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) göra så. Det är alltså högt i tak där. Visserligen är hadîthen som Abû Dâwûd rapporterar om det svag, […]

108. Inget behov av massa citat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade: ”Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther: ”Framför dem ordagrant.” Abû ´Umar sade också: ”Det som pålitliga återberättare framför från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna (radhiya […]

Så ska det vara!

Hammâd bin Salamah berättade att al-Azraq bin Qays sade: ”Jag såg att Ibn ´Umar stödde sig på händerna när han reste sig upp från andra Rak´ah.” Jag sade till hans son och hans sällskap: ”Måhända gjorde han så till följd av ålderdom.” De svarade: ”Nej, det är så det ska vara.”1 Berättarkedjan är bra och […]

Då upphör tal på fredagen

Tha´labah bin Abî Mâlik sade: ”De brukade tala medan ´Umar satt på predikstolen. När böneutroparen blev tyst reste sig ´Umar och ingen talade längre.” Det bekräftar att allt tal upphör när predikaren inleder sitt tal och inte bara när han går uppför predikstolen. Inte heller förbjuder hans inträde i moskén två Raka´ât för moskén.

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

Så ska den våldtagna kvinnan behandlas

Fråga: Vad är domen för en våldtagen kvinna? Svar: Hon är oskyldig. En kvinna blev våldtagen på ´Umars tid varpå han frågade om hennes tillstånd. När han fick reda på att hon var en rättfärdig kvinna befallde han hennes släktingar att behandla henne bra.

40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam. FÖRKLARING De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa […]

De mjölkade får och erövrade världen

Khabbâb bin al-Aratts dotter sade: ”När Khabbâb hade dragit ut i en militärkampanj såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter oss, han till och med mjölkade vår get så att kärlet blev överfullt. Då Khabbâb hade återvänt och skulle mjölka geten gav den lika lite mjölk som vanligt.”1 Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) […]

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

83. Vad är domen för att kämpa utan makthavarens tillstånd?

Fråga 83: Vad är domen för att gå ut i kamp utan makthavarens tillstånd? Kämpen förlåts ju för varje droppe blod; är han martyr om han stupar? Svar: Om han går emot och trotsar makthavaren och föräldrarna så är han trotsig1. 1Både i detta fall och i det föregående är muslimen tvungen att ha tillstånd […]

Därför får skägget inte vara längre än ett grepp

Låt säga att obegränsat långt skägg är gott. Alltså är det en dyrkan. Vi behöver ett bevis som intygar att handlingen är dyrkan. Det finns inga bevis för att en dyrkan ska utövas mer än vad Salaf gjorde. Annars går din norm om intet. Vilken norm har du? Förhoppningsvis som vi alla andra, nämligen att […]

Ibn ´Umars skägg och begravningsbön

Fråga: Det är allom bekant att ni anser att ett skägg inte får vara längre än ett grepp. Samtidigt anammar ni inte Ibn ´Umars lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen? Är inte det motsägelsefullt? Svar: Det är inte samma sak. I det första exemplet har vi ett uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu […]

Dubbelmoral med makthavare

Ahmad bin Hanbal sade: 5829 – Ya´lâ bin ´Ubayd berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Ibrâhîm, från Abûsh-Sha´thâ’ som sade: ”Det sades till Ibn ´Umar: ”När vi besöker våra ledare säger vi en sak och när vi går ut säger vi en annan.” Han sade: ”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.” Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” […]

Ibn ´Umars böneutrop på kamel

Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Nusayr berättade för oss: ”Jag såg Ibn ´Umar sitta på en kamel och kalla till bön.” Sufyân sade: ”Såg du honom ha fingrarna i öronen?” Jag svarade: ”Nej.”

Fingrarna i böneutroparens öron

al-Bukhârî sade: Det sägs att Bilâl brukade föra in fingrarna i sina öron. Ibn ´Umar brukade däremot inte göra det. Ibrâhîm sade: ”Det är harmlöst att kalla till bön utan tvagning.” ´Atâ’ sade: ”Tvagning är korrekt och Sunnah.” ´Â’ishah sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade nämna Allâh i alla fall.” FÖRKLARING De lärde […]

Rekommenderad brudgåva

Det finns ingen gräns för hur stor brudgåvan kan vara då Han (ta´âlâ) säger: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ”Om ni önskar lämna en hustru och i hennes ställe ta en annan, tag då ingenting ifrån den första, även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”1 Det är däremot rekommenderat […]

Här är det högt i tak och där är det inte

Vem som är bäst av ´Uthmân och ´Alî är ingen stor sak med tanke på att meningsskiljaktigheten är gammal bland Ahl-us-Sunnah1. Dock beskylls den oliktänkande för villfarelse när han prioriterar ´Alîs kalifat framför ´Uthmâns och säger att ´Alî hade mer rätt till det än ´Uthmân. Värre än så är han som prioriterar ´Alîs kalifat framför […]