Päls under Ihrâm

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren lägger en päls eller rock över axlarna under Ihrâm på grund av kyla? Svar: Det är harmlöst ehuru det inte är kallt. Det är tillåtet att täcka sig med päls och tyg så länge man inte är iklädd det.

Förbjudet att ligga under samma täcke

Muslim sade: 338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En man skall inte titta på en annan […]

Förbjudet att titta på andras blygd

Muslim sade: 338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En man skall inte titta på en annan […]

17. Tillåten intimitet med menstruerande kvinna

16 – Tillåten intimitet med menstruerande kvinna Han får åtnjuta henne till fullo frånsett hennes könsorgan. Det finns flera hadîther i ämnet: 1 – ”… gör allting bortsett från samlag.” 2 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade: ”När vi fick våra månadsperioder befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss att ta på oss […]

Allâhs skugga

al-Bukhârî sade: 36 – Kapitel om den som sitter i moskén i väntan på bön och moskéernas dygd 660 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från ´Ubaydullâh: Khubayb bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig, från Hafs bin ´Âsim, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Sju […]

Oren får inte vidröra Qur’ânen

Fråga: Vilken åsikt är korrekt gällande vidröring av Qur’ân i tillstånd av en mindre orenhet? Utgör versen: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ”Detta är en Qur’ân som måste hållas högt i ära, [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de renade skall röra.”1 ett bevis […]

Sudjûd med mössa

Fråga: Är det tillåtet att göra Sudjûd med mössa (الطاقية)? Svar: Det är föraktfullt att göra Sudjûd med mössa, palestinasjal (الغترة) och andra påsatta kläder. Orsaken är att de har direkt kontakt med den bedjande. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi brukade be tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hög hetta. Om […]