Bevislös stentvättning

Fråga: Vad är domen för att tvätta stenar inför steningen? Svar: Det är bevislöst. Visserligen nämner vissa lärde det, men handlingen är som sagt bevislös.

Tillåtet men inte föreskrivet

Som helhet är hadîthens berättarkedja svag medan dess formulering är motsägelsefull. Därav kan jag försäkra mig om att varken Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare både torkade sig och tvättade sig efter toalettbesök. Enligt mig är det inte föreskrivet att göra bådadera om än på en plats allena. Ty dels har […]

Makarna tvättar sina respektives lik

Fråga: Författaren skriver att makarna får tvätta sina respektives lik. Är det bättre eller… Svar: Det är tillåtet och inte rekommenderat. Maken får tvätta sin maka och makan får tvätta sin make.

Begravningsbön innan liktvätt

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbönen innan liket har tvättats? Svar: Nej. För att begravningsbönen ska vara giltig måste liket ha tvättats.

Så behandlas kontroversiella sakfrågor

Fråga: Låt säga att vi befinner oss i ett land där de lärde inte gör Takfîr på icke-bedjaren. Ska man inte tvätta honom och be begravningsbönen för honom när han dör? Svar: Den som anser att han är otrogen ska inte be för honom. Den som inte gör det får be för honom. Så ska […]

Farväl av den döde

Fråga: Efter att liket har tvättats och lindats går dess nära och kära in till det för att hälsa till det och pussa det. Har det någon grund i föreskriften? Svar: Det är harmlöst. Det är en sorts farväl av den döde och bön för honom. Det är inga problem. När sändebudet  (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Ojämnt skägg

Fråga: Om skägget är ojämnt på sidorna. Är det tillåtet att jämna det? Svar: Nej. Låt det vara som det är: ”Trimma mustascherna och lämna skäggen.”1 Det vill säga, låt det vara som det är. Det är harmlöst att tvätta det, rena det och parfymera det, men det är inte tillåtet att korta det. 1Muslim […]