Många önskar att få vara i dina skor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Så nyttigt råd! Så tillräckliga ord! Det bevisar att Allâhs gåvor ska bemötas med […]

Vägledd och inte komplicerad

Fråga: Vad säger ni till folk som anklagar människor som praktiserar Allâhs religion för att vara komplicerade? Svar: Det är inte tillåtet. Det är obligatoriskt att uppmuntra och kalla folk till godhet. En person som efterlever Sunnah ska inte kallas för komplicerad, utan vägledd. En person som exempelvis inte har kläder under anklarna, inte rakar […]

Lärd och bojkottad pga. lite skolastik

Trots att al-Hârith al-Muhâsibî var förnäm hamnade han i lite skolastik varför han fördömes. Imâm Ahmad både hyllade honom ur en synvinkel och varnade för honom ur en annan. Sa´îd bin ´Amr al-Bardha´î sade: ”Jag var med Abû Zur´ah när han blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibî och hans böcker. Han svarade: ”Jag varnar dig för […]

Urin är som mjölk i spenen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Allt det är tvångstankar och innovationer.” Jag talade med honom gällande pressningen och skakningen varvid han sade: ”Hadîthen är inte autentisk. Urin är som mjölk i spenen; om du låter den vara stannar den och om du mjölkar den droppar den.”1 Om du låter könet vara […]

Tio innovationer efter urinering

Många tvångstänkare gör tio saker efter urinering: pressar, skakar, harklar sig, går, hoppar, knyter, letar, fyller, täpper, lindar och klättrar. Vad pressen beträffar, så pressar de penisen hela vägen till ollonet. Visserligen har det rapporterats en hadîth i sakfrågan, men den är främmande och obekräftad. ´Îsâ bin Dâwûd återberättade från sin fader som berättade att […]

Blötning av underkläder efter urinering

Ibn Qudâmah sade: ”Efter urinering är det rekommenderat att blöta könet och underkläderna för att avvärja tvångstankar. Då han känner av fukten intalar han sig själv att det är vattnet som han har skvätt.” al-Hakam bin Sufyân sade: ”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade urinerat tvådde han sig och skvätte vatten.”1 I […]

Det värsta Satan angriper med tvångstankar

Satan angriper människan med tvångstankar relaterade till avsikten. Följaktligen intalar han dem illegitima fraser och rörelser. Allt för att uppnå korrekt avsikt, menar han. Sådant kommer från Satan. Avsikten är inte i behov av det. Bara att du reser dig upp för att be är avsikt. Bara att du befinner dig i en rad är […]

Bönbrytande tvångstankar

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Det finns tvångstankar som bryter bönen, förslagsvis vissa upprepade ord såsom: ات ات,التحي التحي i Tahiyyât, أس أس i Taslîm och: أكككبر i Takbîr. Till synes bryter det bönen. Om bedjaren är imam kan han även förstöra de leddas bön.”

Uttalad avsikt är tvångstankarnas slagfält

Avsikt är föresatsen och beslutsamheten att utföra något. Dess plats ligger i hjärtat. Den har ingenting med tungan att göra. Därför rapporteras ingen uttalad avsikt alls från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Inte heller har vi hört det nämnas från dem. Dessa fraser som har innoverats i samband med rening och […]

Vad finns på andra vägar?

Den som vill undkomma tvångstankar skall känna att sanningen ligger i att följa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och handling. Han skall vara fast besluten om att beträda hans väg på ett övertygat sätt och veta att allt som går emot den vägen är Satans list och tvångstankar. Han skall vara övertygad […]

Du behöver inte be

Abûl-Faradj bin al-Djawzî berättade att en man sade till Abûl-Wafâ’ bin ´Aqîl: ”Jag doppar mig flera gånger i vatten och fortsätter tvivla på om jag har badat eller inte. Vad säger du om det?” Han sade: ”Gå. Du behöver inte be.” Mannen sade: ”Varför inte det?” Ibn ´Aqîl sade: ”Därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Upprepat böneutrop under bön

Skall den bedjande upprepa böneutropet? Enligt den korrekta åsikten skall han inte göra det eftersom det distraherar bönen. Det kan inte motargumenteras med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen som lider av tvångstankar i bönen att be om Allahs skydd mot Satan1 eller att han godkände Mu´âwiyah bin al-Hakam som lovade Allah […]

Måltid med barn

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Personen som lider av tvångstankar anser att handlingar liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måltid med barn och förtäring av den muslimska allmänhetens mat, fordrar att han blir oren varvid han måste tvätta händer och mun sju gånger, som om en hund har slickat i det eller en katt […]

Satans syfte med tvångstankarna

Tvångstankar är Satans list för att förvilla människorna från att praktisera Sunnah. Således namngav Allâh honom så, föreskrev bön om skydd mot honom och sände ned ett kapitel kring sakfrågan: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ”SÄG: ”Jag söker skydd […]

Att vara för hård – dess innebörd och följder

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd överdriven hårdhet i religionen. Att vara för hård innebär att man överskrider det föreskrivna. Han berättade att slavens för hårda inställning orsakar Allâhs hårda inställning till slaven, antingen i form av olyckor eller också i form av föreskrift. Exempel på sådana konsekvenser sett till föreskriften är att ta […]

Paranoia gentemot folk

Fråga: En person räds för att umgås med folk. Ibland undviker han folk utav rädsla för det onda ögat och avund. Betraktas det som en nedsatt tillit och tro? Svar: Det är tvångstankar från Satan. Han skall förkasta dem, utelämna dem och lita till Allâh. Därtill skall han umgås med folk om det är givande […]