Tvagning med olja i håret och på kroppen

Fråga: Hur korrekt är tvagningen om man har olja i håret eller på kroppen? Svar: Om någon har smörjt in håret i olja eller färgat det med henna, så är det harmlöst. Han får bestryka det ehuru vattnet inte kommer åt det. Det är förbisett eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var smord i […]

Allas bön är ogiltig

Fråga: Imamen förlorade sin tvagning men valde att fortsätta be klart. Vad är domen för hans och de leddas bön? Svar: Både hans och deras bön är ogiltig om de visste att hans tvagning bröts. Allas bön är ogiltig. Men om de fick reda på det efter bönen, är hans bön ogiltig till skillnad från […]

Täcker fredagsbadet tvagningen?

Fråga: Täcker fredagsbadet tvagningen? Svar: Om tvagningen avses, ja. Om han avser att täcka tvagningen med bad, täcks den: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.” Däribland täcks den mindre reningen av den större reningen.

Salafs vattenförbrukning till tvagning

Enligt autentisk Sunnah brukade varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare mycket vatten. Detsamma praktiserades av deras rättsinniga efterföljare. Sa´îd bin al-Musayyab sade: ”Jag använder mig av en veteskål för tvätta mig efter naturligt behov, två mig och lägga undan till min hustru.” Imâm Ahmad sade: ”Till en mans förståelse hör att […]