Tvagning före rening

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att rening efter naturligt behov är ingalunda krav för tvagning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju ”… förrän han tvår sig” och befallde inte att könet och dylikt tvättas […]

Ehuru det går flera dagar

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att tvagning är ett villkor för bön och att bönen är ogiltig utan tvagning. Det råder samstämmighet om det. Så om en person glömmer två sig och ber, tar han igen […]

Glömd tvagning är inte som glömd orenhet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att den som råkar be utan tvagning måste be om bönen, ty hadîthen är allmän. Även om han skulle belönas för sin bön och all dess dyrkelse, måste han be ånyo […]

Badet som täcker tvagningen

Fråga: Täcker bad tvagningen oavsett orsak till badet? Svar: Om badet är till följd av sexuell orenhet och badaren avser två reningar, den större och den mindre, täcker badet tvagningen. Dock är det bäst att först tvätta könet, två sig och bada därefter. Så gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Samma sak ska kvinnan […]

Tvivlar på sin tvagning

93 – Jag frågade min fader om mannen som tvivlar ifall hans tvagning har brutits. Han sade: ”Han ska inte två sig på nytt förrän han hör ljud eller känner lukt.” 94 – Jag frågade min fader om mannen som tvivlar ifall han har tvått sig. Han svarade: ”Om han är övertygad om att han […]

Utsöndring efter bad

80 – Jag frågade min fader om mannen som har badat och sedan upplever att hans könsorgan utsöndrar vätska. Han svarade: ”Han ska två sig, säger Ibn ´Abbâs. Det rapporteras ockå att ´Alî sade: ”Om han inte har urinerat ska han bada ånyo.” All urin och gas som kommer ut ur könet och analöppningen fordrar […]

Glömde bestryka öronen

111 – Jag hörde min fader säga: ”Om en man glömmer bestryka huvudet och inser det efter att hans kroppsdelar har hunnit torka, tvår han sig och ber en gång till ehuru han redan har bett. Ty Allâh sade: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ”… och stryk med händerna över huvudet och fötterna upp till […]

Glömde bestryka huvudet

109 – Jag frågade min fader om mannen som glömde bestryka huvudet under tvagningen. Han svarade: ”Om hans kroppsdelar är torra, tvår han sig ånyo. Och om inte alla kroppsdelar har hunnit torka ska han först bestryka huvudet och sedan tvätta fötterna. Allâh sade: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ”… och stryk med händerna över […]

Erinran i WC

Fråga: Människan ska alltid erinra sig Allâh. Det enda undantaget är att hon befinner sig på platser vari erinran är förmenad, som till exempel WC. Ska hon upphöra erinra sig Allâh helt och fullt i WC? Svar: Erinran i hjärtat gäller alltid och överallt, i WC och på andra platser. Däremot är det föraktfullt att […]

Rakvatten på kroppen

Fråga: Det diskuteras mycket om rakvatten. Är det föreskrivet för personen som brukar sådant att två sig på nytt eller tvätta kroppsdelen som det har hamnat på? Svar: Rakvatten innehåller sprit som är ett berusande medel. Det är obligatoriskt att undvika det och ersätta det med sunda parfymer. Dock är det inte obligatoriskt att två […]

Blödning ålägger inte tvagning

470 – Tamîm ad-Dârî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tvagning ska tagas efter varje rinnande blod.” Svag. Sanningen är den att det inte finns någon autentisk hadîth som ålägger tvagning efter blödning. Det är vad som gäller till dess att motsatsen bevisas, fastställde ash-Shawkânî och andra. Därför ansåg de lärde […]

Den upplyste imamen

Om man ser att imamen har en underkänd orenhet på sina kläder eller att någon av hans kroppsdelar inte blötts i tvagningen, måste man underrätta honom om det. Detsamma gäller om man är övertygad om att han ätit kamelkött och inte tvått sig därefter; det är obligatoriskt att upplysa honom om det. Ty sändebudet (sallâ […]

Hävd munsköljning under fastan?

Fråga: Stämmer det att den fastande inte behöver skölja munnen i samband med tvagning? Svar: Nej. Munsköljning är en av tvagningens plikter såväl på dagen i Ramadhân som annars, för fastande och för andra. Han (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ”TROENDE! När ni går till bön, två då […]

Påverkar henna tvagning och fasta?

Fråga: Är det tillåtet att lägga henna i håret under fastan och bönen? Jag har hört att henna bryter fastan. Svar: Det är grundlöst. Henna vare sig bryter fastan eller påverkar den fastande. Detsamma gäller kohl, örondroppar och ögondroppar. Jag kan däremot inte förstå frågan när det kommer till bönen. En kvinna kan ju inte […]

374. Mildras muslimens straff i graven?

Fråga 374: Mildras straffet i graven för den troende syndaren? Svar: Ja, det kan mildras. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade: ”De straffas, men de straffas inte för något allvarligt. Jo, det är visst allvarligt. En av dem gick omkring och skvallrade […]

Klor i vattnet

Fråga: I vårt land är det vanligt att vattnet rensas med klor som gör att vattnets färg och lukt ändras. Påverkar det tvagningen? Svar: Rengöringsmedel i vatten påverkar ingalunda så länge det fortfarande är vatten. Det spelar ingen roll att några av dess egenskaper ändras. Vatten kan ju ändras av alger, blad, sand och annat. […]

Stort vattenbruk bevisar ignorans

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Imâm Ahmad sade: ”Man brukade säga att stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse.” al-Maymûnî sade: ”Jag brukade använda mycket vatten till tvagning varvid Ahmad sade till mig: ”Abûl-Hasan! Behagas du av att vara sådär?” Följaktligen slutade jag.”1 Stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse och hans uteblivna vetskap om Sunnah och rening. […]

Tvagningens djävul

al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anhum) brukade två sig med en halv Mudd1 eller kanske lite mer. Ibrâhîm an-Nakha´î sade: ”Jag tvår mig två gånger ur en bägare.” Muhammad bin ´Adjlân sade: ”Förståelse inom Allâhs religion handlar om att två sig korrekt och samtidigt spilla lite vatten.” Imâm Ahmad sade: ”Man […]

Spara på vatten

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”´Abdur-Rahnân bin ´Atâ’ berättade att han hörde Sa´îd bin al-Musayyab säga: ”Jag har en skål som rymmer ungefär en halv Mudd1. Jag urinerar och tvår mig därefter ur den plus att det blir vatten över.” ´Abdur-Rahmân sade: ”Jag berättade det för Sulaymân bin Yasâr som sade: ”Det räcker även för mig.” […]

Okunnighet om bön innebär okunnighet om tvagning

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig väl. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen…”1 Han sade så trots att han inte såg honom två sig. Ty den som är […]