Fyra Raka´ât före ´Asr

Fråga: Jag brukar be fyra Raka´ât innan ´Asr. Ska jag be dem alla på en gång eller två och två? Svar: Det är föreskrivet för alla muslimer att be fyra Raka´ât innan ´Asr. De ska bes två och två. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1 […]

Har Allâh två ögon?

Fråga: Har Allâh två ögon? Svar: Så står det i Qur’ânen och Sunnah. Han (subhânah) sade i Sin väldiga skrift: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ”Och det rörde sig fram under Våra ögon.”1 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ”Ha tålamod och vänta på din Herres dom – du är under Våra ögon.”2 Sunnah förklarade det då profeten (sallâ […]

Så bes frivilliga dagsböner

414 – Jag frågade min fader om dagsbönerna ska bes två och två eller fyra Raka´ât på en gång. Han sade: ”Jag säger två och två. Det är dock harmlöst att be alla fyra på en gång.” Jag frågade om man i så fall gör Taslîm varannan Rak´ah varvid han svarade: ”Han ska bara göra […]

Moder ignorerar sonens råd

1803 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en moder som vare sig ber eller tvår sig ordentligt. Hennes son befaller henne och lär henne, men hon vägrar ta till sig och säger: ”Jag är äldre än du. Ska du lära mig?” Ska modern bojkottas eller slås för det? Ahmad svarade: ”Nej. Han ska lära […]

13. Två Raka´ât efter Witr

[19] Därefter är det tillåtet att be två Raka´ât. Handlingen har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1 som rentav befallde sitt samfund att be dem och sade: ”Denna resa är svår och besvärlig. Efter Witr skall ni be två Raka´ât. Antingen vaknar ni eller också belönas ni för dem.”2 [20] Däri är det […]

Villkor för accepterad handling

Allâh (´azza wa djall) sade: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً ”Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett gott och rättskaffens liv och inte avguda någon med sin Herre!”1 Den som ser fram emot belöning och fin avlöning: فَلْيَعْمَلْ […]

En Istikhârah-bön för två ärenden

Fråga: Skall personen som vill ta sig an två ärenden be en Istikhârah-bön för vardera ärende eller räcker det med en Istikhârah-bön för båda ärendena? Svar: Om en person vill eller inte vill göra två olika ärenden, kan han be en bön och därefter åkalla för båda ärendena. Och om han vill be en bön […]

Herren och slaven enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Om Sûfiyyah menar att hela existens är Allâh, så är det naturligt att de också hävdar att Allâh är både Herren och slaven. al-Djîlî (d. 826) sade: Essensen har två sidor en lägre och en högre Varje sida har sina essenser, drag och handlingar Om du säger att den är en, så har du rätt […]

33. Ibn Abî Mulaykahs ord om Allâhs händer

34 – Det har bekräftats att Nâfi´ bin ´Umar al-Djamhî sade: ”Jag frågade Ibn Abî Mulaykah om Allâh har en hand eller två händer. Han svarade: ”Två.”1 Detta är bekräftat från Ibn Abî Mulaykah som tillhörde de mest storslagna efterföljarna. 1ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 38

Dadlar och vatten i två månader

Muslim sade: 2972 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abî Hâzim berättade för oss, från sin fader, från Yazîd bin Rûmân, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade: ”Vid Allâh, min systerson! Vi kunde uppleva tre nymånar, det vill säga två månader, utan att någon eld tändes i Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”2 Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen […]

13. Tayammum istället för tvagning efter samlag

12 – Tayammum istället för tvagning De sexuellt orena får även bruka Tayammum istället för tvagning. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade haft samlag och ville sova kunde han antingen två sig eller också utföra Tayammum.”1 1al-Bayhaqî (1/200) via ´Aththâm bin ´Alî, från Hishâm, från hans […]

8. Tvagning mellan två samlag

7 – Tvagning mellan två samlag Efter att han har haft föreskrivet samlag med henne och önskar att ha det igen, tvår han sig enligt hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”När någon av er har haft samlag med sin maka och vill ha det igen, skall han två sig [däremellan]. [Han blir piggare […]

Miste två Raka´ât med imamen

Fråga: En person miste två Raka´ât med imamen. Efter Taslîm gick han upp och bad en till Rak´ah. Först efter att tiden gått ut erinrade han sig att han miste två Raka´ât. Vad måste han göra? Svar: Han skall ta igen hela bönen.

Täcker begravningsbönen två Raka´ât för moskén?

Fråga: En person kommer in i moskén och ser folk be begravningsbönen varpå han gör detsamma. Täcker begravningsbönen de två Raka´ât för moskén? Svar: Om han kommer in när de ber begravningsbönen, ber med dem och tänker stanna kvar i moskén efter begravningsbönen, ber han två Raka´ât för moskén. Och om han tänker gå ut […]