al-Kawtharîs förhållande till Mudjâhid

Abû ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-´Abbâs berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: Rawh underrättade oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Nadjîh, från Mudjâhid som sade om Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ”Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss […]

Djahms lögn

Hâfidh Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Jag hörde Muhammad bin Sâlih bin Hâni’ säga: Jag hörde Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah säga: Jag hörde Abû Qudâmah säga: Jag hörde Abû Mu´âdh al-Balkhî säga: ”Jag läste för Djahm vid vägskälet till Tirmidh. Han kom från Kûfah och var vältalig. Någon kunskap hade han inte […]

109. Ibn ´Abdil-Barrs kraftfulla ord

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ibn ´Abdil-Barr sade även: ”Följeslagarnas och efterföljarnas lärde som har tolkat Qur’ânen förklarade Hans (´azza wa djall) ord: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ”När tre samlas till en hemlig […]

108. Inget behov av massa citat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade: ”Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther: ”Framför dem ordagrant.” Abû ´Umar sade också: ”Det som pålitliga återberättare framför från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna (radhiya […]

107. Skillnad på resning och makt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: En annan ur deras senare led var Imâm Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Abî Sâlih al-Djîlî som sade i sin bok ”al-Ghunyah”: ”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ”De goda orden stiger upp […]

Sûfiyyahs al-Djaylânî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

En annan ur deras senare led var Imâm Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Abî Sâlih al-Djîlî som sade i sin bok ”al-Ghunyah”: ”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen […]

Arabiska för rätt dogm

Allâh (´azza wa djall) sade: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra […]

Salafs metod enligt al-Bayhaqî

Vadالإستواء beträffar, så brukade våra tidigare kollegor (radhiya Allâhu ´anhum) varken tolka eller spekulera i ordet, precis som de förhöll sig till liknande sakfrågor. Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga: ”Vi […]

Över tronen, ovanför himlen

Han (ta´âlâ) sade: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar!” Det vill säga ovanför tronen. Tronen är ovanför himlen. Den som är ovanför något är över det, i höjden […]

al-Muhâsibî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

Angående Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”2 أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, […]

De tidigare Sûfiyyahs dogm

Sûfiyyahs mäster på 300-talet Imâm Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî sade: ”Jag vill ge mina kollegor ett råd utifrån Sunnah, visdomen och dogmen som Ahl-ul-Hadîth wal-Athar och vetande Sûfiyyah alltid har haft… Till det hör att Allâh har rest Sig över Sin tron utan föreställning, liknelse och tolkning. Resningen är känd och dess beskaffenhet är okänd. […]

Kunde bara prata

1733 – Ahmad bin Sinân berättade för oss: Jag hörde Shâdh bin Yahyâ säga: Jag hörde en man säga till Yazîd bin Hârûn: ”Abû Khâlid! Vad säger du om Djahmiyyah?” Han svarade: ”De ska krävas på ånger.” En man frågade: ”Vilka är Djahmiyyah, Abû Khâlid?” Yazîd sänkte på huvudet, lyfte upp det efter ett tag […]

När Ahmad blev arg

1697 – Jag sade till Ahmad: ”Är personen som säger att Qur’ânen är skapad otrogen?” Han svarade: ”Jag säger att han är otrogen.” 1698 – Ahmad berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om Hans (ta´âlâ) ord: مَا يَكُونُ […]

Inget autentiskt om Allâhs sittning på tronen

865 – Ibn Mas´ûd berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han ska sätta mig på tronen.” Det är bara denna falska hadîth som säger att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska sättas på tronen. Vad beträffar Hans (ta´âlâ) sittning på tronen, så finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Inte […]

Skolastiskt stolpskott

Då dessa människor kallas till Qur’ânen och Sunnah vänder de ryggen åt dem båda och hävdar istället att deras avsikt är god och att de bara vill kombinera rationalistiska och uppenbarade bevis. Oftast är deras så kallade bevis endast en efterapning av idoler bland avgudadyrkare och sabier, deras arvingar som de är ålagda att förkasta […]

Dö om du vill!

Yahyâ bin ´Awn sade: “Jag och Suhnûn besökte Ibn-ul-Qassâr som låg sjuk. Suhnûn sade till honom: “Varför är du orolig?” Han sade: “På grund av döden och för att jag skall komma till Allâh.” Han sade: “Tror du inte på sändebuden, Domedagen, räkenskapen, paradiset, helvetet, att Abû Bakr och därefter ´Umar är samfundets bästa människor, […]

Därav är frågan innovation

Det är obligatoriskt att tro på Allâhs resning över tronen och innovativt att fråga om den. Att det är innovation att fråga om dess beskaffenhet beror på två orsaker: 1 – Samfundets bästa människor ställde inte frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de ställde sina frågor till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

14. Det vill skolastikerna säga

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I själva verket vill de säga att vetskap om Allâh (´azza wa djall), Hans namn och Hans egenskaper ska inte eftersträvas från Qur’ânen, Sunnah och Salaf. Istället tycker de att var och en får begrunda på egen hand; de egenskaper man tycker tillkommer Allâh bekräftar man, oavsett om de nämns […]

Sudjûd är enbart Allâhs rättighet

Allâh (´azza wa djall) sade: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ”Och han anvisade föräldrarna tronen; och de föll alla ned på sina ansikten inför honom.”1 Ibn ´Abbâs, Mudjâhid och andra sade: ”Det vill säga stolen.” Han satte dem bredvid sig på sin stol. Hans föräldrar och syskon föll ned på sina ansikten inför […]

Ibn Râhûyah: Enighet om Allâhs resning över tronen

Harb al-Kirmânî sade: ”Jag sade till Ishâq: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den […]