Abu Hanifah och Allahs närhet

För det åttonde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâhs närhet och avlägsenhet syftar inte på avstånd utan på ära och vänlighet. Den lydige är nära Honom utan föreställning. Den olydige är avlägsen från Honom utan föreställning.”1 Detta är en sorts tolkning av de bevis som fastställer Allâhs närhet till Hans troende slavar, såsom: وَإِذَا سَأَلَكَ […]

Inget vi vill förknippas med

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.” Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga i kapitlet om testamente: ”Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna […]

72. Syndaren enligt Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till skillnad från Khawâridj gör de inte Takfîr på muslimer som faller i trots och stora synder. Brödraskapet i tron förblir trots synder. Han (subhânah) sade: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ”Och om en broder till honom vill efterskänka en del [av gärningsmannens […]

71. Tron enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att religionen och tron består av tal och handling: hjärtats och tungans tal och hjärtats, tungans och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. FÖRKLARING Detta är ett väldigt område i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Tron består av tal och handling: hjärtats […]

Ändra inte formuleringen

Fråga: Vissa har definierat tron som tungans tal, hjärtats dogm och pelarnas handling som stiger med lydnad till den Nåderike och sjunker med lydnad till Satan. Är definitionen fullkomlig? Svar: Ändra ingenting. Hämta definitionen som muslimerna är enade om. Ändra inte formuleringen. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med […]

1. Alla skapelsers plikt

698 svarade Shaykh Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin ´Abdis-Salâm bin Taymiyyah (rahimahullâh) på en fråga varefter han råkade ut för prövningar och problem. Svaret är väldigt nyttigt. Frågeställaren sade: Vad säger de lärda och imamerna om egenskapsrelaterade verser däribland Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ […]