31. Hur stor var Hjälparnas delegation?

Fråga 31: Hur stor var Hjälparnas delegation? Svar: Först bestod den av sex personer från stammen Khazradj. De accepterade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Därefter kallade de sin stam till samma budskap varefter nästan delegation bestod av två personer från stammen Aws och tio från Khazradj. Detta var den första ´Aqabah-trohetseden. Till […]

40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam. FÖRKLARING De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa […]

18. Följeslagarinnan med omålade händer

8 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att lova honom trohetseden. Hon hade dock inte målade händer varför han inte accepterade hennes trohetsed förrän hon målat dem.”1 1Abû Dâwûd (2/190), via honom al-Bayhaqî (7/86) och at-Tabarânî (1/219/2/3918). Hadîthen är god eller autentisk och rapporteras […]

83. Vad är domen för att kämpa utan makthavarens tillstånd?

Fråga 83: Vad är domen för att gå ut i kamp utan makthavarens tillstånd? Kämpen förlåts ju för varje droppe blod; är han martyr om han stupar? Svar: Om han går emot och trotsar makthavaren och föräldrarna så är han trotsig1. 1Både i detta fall och i det föregående är muslimen tvungen att ha tillstånd […]